Hành chính học
Giới thiệu ngành QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC - chương trình đào tạo trình độ đại học năm 2019 19/07/2021 12:10
Giới thiệu về chuẩn đầu ra và bản mô tả chương trình đào tạo ngành Quản lý Nhà nước bậc đào tạo trình độ đại học năm 2019 của khoa Hành Chính học, trường Đại học Nội vụ Hà Nội.
KHOA HÀNH CHÍNH HỌC 06/04/2020 10:03
Khoa Hành chính học, Phòng 301 tầng 3 nhà C, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, số 36 đường Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội. - Điện thoại: (024)3. 7532.864 - máy lẻ 218. - Email: khoahanhchinhhocdhnv@gmail.com - Facebook: Khoa Hành chính học – Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
Giới thiệu ngành Quản lý nhà nước - Bậc đại học 04/04/2020 16:14
Chương trình đào tạo ngành Quản lý nhà nước cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản lý, kiến thức chuyên sâu về quản lý hành chính nhà nước và có khả năng thực hiện được các công việc của chuyên viên hành chính.