Văn thư – Lưu trữ
Khoa Văn thư – Lưu trữ tổ chức thành công Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2019-2020 22/05/2020 14:19
Sáng 20/5/2020, tại Phòng họp D402, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Khoa Văn thư – Lưu trữ đã tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2019-2020. Tham dự có các thầy, cô giáo đại diện cho các Khoa, Phòng, Trung tâm cùng các em sinh viên đam mê nghiên cứu khoa học cùng tham dự. ...
Giới thiệu chuyên ngành Văn thư - Lưu trữ, thuộc ngành Lưu trữ học - Bậc đại học 04/04/2020 16:37
Sinh viên đại học chuyên ngành Văn thư - Lưu trữ có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, được trang bị những kiến thức cơ bản về lý luận và phương pháp nghiệp vụ hành chính, văn thư - lưu trữ; kiến thức và thực tiễn về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội có liên quan; có kỹ năng thực hành; ...
Giới thiệu ngành Lưu trữ học - Bậc đại học 04/04/2020 16:34
Đào tạo sinh viên đại học ngành Lưu trữ học có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, được trang bị những kiến thức cơ bản về lý luận và phương pháp nghiệp vụ văn thư - lưu trữ - thông tin; kiến thức và thực tiễn về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội có liên quan; có kỹ năng thực hành; có khả ...
KHOA VĂN THƯ LƯU TRỮ 14/10/2019 15:17
- Trụ sở làm việc của Khoa: Phòng A401, 402, 403 Trường Đại học Nội vụ Hà Nội – số 36 đường Xuân La – phường Xuân La – quận Tây Hồ - Hà Nội- Điện thoại: (024) 3. 7532.864 - máy lẻ 217- Email: khoavtlt.cv1@moet.edu.vn