Pháp luật hành chính
Giới thiệu chuyên ngành Thanh tra- Bậc Đại học (Thuộc ngành Luật) 04/04/2020 16:04
Chương trình đào tạo chuyên ngành Thanh tra thuộc ngành Luật được xây dựng hướng tới mục tiêu đào tạo người học có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp; được trang bị những kiến thức cơ bản về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; cùng những kiến thức cơ bản và toàn diện trong lĩnh vực pháp ...
Giới thiệu ngành Luật - Bậc Đại học 04/04/2020 16:00
Đào tạo cử nhân Luật có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, được trang bị những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về pháp luật nói chung, pháp luật trong lĩnh vực nội vụ nói riêng; cùng thực tiễn pháp lý và những kiến thức về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội có liên quan; có tư duy phản ...
KHOA PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH 20/02/2013 10:21
-Trụ sở làm việc của Khoa: Phòng 301B, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội – số 36 đường Xuân La – phường Xuân La – quận Tây Hồ - Hà Nội -Điện thoại: (024) 3. 7532.864 - máy lẻ 119 -Email: phapluathanhchinh.thanhtra.edu@gmail.com