Công đoàn
Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2018 20/01/2019 22:18
Ngày 18/01/2019, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ triển khai công tác Công đoàn năm 2019.
Hưởng ứng đợt vận động viết, sưu tầm tư liệu, hiện vật về những tấm gương phụ nữ trong kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc 22/04/2015 14:22
Nữ công đoàn viên Nhà trường dự hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 do Công đoàn Bộ Nội vụ tổ chức 06/03/2015 08:08
Sáng ngày 05/3/2015, đại diện nữ công đoàn viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã tham dự hoạt động kỷ niệm 105 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910-8/3/2015) và 1975 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng do Công đoàn Bộ Nội vụ phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ, Bộ Nội vụ tổ chức, tại khu di ...
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI 07/11/2014 08:40