Sinh viên
Thông báo thu học phí học kỳ II năm học 2019 - 2020 đối với các lớp Đại học chính quy dài hạn 17/01/2020 16:00
Thông báo thu học phí học kỳ II năm học 2019 - 2020 đối với các lớp Đại học chính quy dài hạn
Thông báo nghỉ học tết nguyên đán năm 2020 14/01/2020 10:49
Thông báo nghỉ học tết nguyên đán năm 2020
Thông báo hướng dẫn đăng ký các lớp học phần đối với sinh viên đại học chính quy khóa 2017-2021 và khóa 2018-2022. 02/01/2020 09:52
Kế hoạch tổ chức thực tập, hướng dẫn thực hiện khóa luận và đánh giá khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên các lớp Đại học hệ chính quy trúng tuyển 2016 28/12/2019 14:45
Thông báo tổ chức đăng ký các lớp học phần đợt 1 học kỳ II năm học 2019-2020 đối với sinh viên Đại học khóa 2017 - 2021 và 2018 - 2022 26/12/2019 17:08
Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2018 13/12/2019 16:23
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội báo cáo tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp năm 2018
Thông báo lịch học tập các chuyên đề đầu khóa năm học 2019-2020 đối với sinh viên ĐHLT hệ chính quy; học viên ĐH, ĐHLT hình thức VLVH trúng tuyển năm 2019 09/12/2019 22:01
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo lịch học tập các chuyên đề đầu khóa năm học 2019-2020 đối với sinh viên ĐHLT hệ chính quy; học viên ĐH, ĐHLT hình thức VLVH trúng tuyển năm 2019
Thông báo kết quả Hội nghị sinh hoạt chính trị và đối thoại giữa Nhà trường với sinh viên, tháng 11/2019 03/12/2019 15:57
Thông báo kết quả Hội nghị sinh hoạt chính trị và đối thoại giữa Nhà trường với sinh viên, tháng 11/2019
Thông báo xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2019 cho sinh viên các lớp Đại học liên thông hệ chính quy trúng tuyển năm 2016 12/11/2019 16:40
Thông báo xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2019 cho sinh viên các lớp Đại học liên thông hệ chính quy trúng tuyển năm 2016
Quyết định Đồng ý cho sinh viên đại học hệ chính quy được thôi học chương trình đào tạo thứ hai 08/11/2019 10:03
Quyết định Đồng ý cho sinh viên đại học hệ chính quy được thôi học chương trình đào tạo thứ hai