Sinh viên
Thông báo xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2019 cho sinh viên các lớp Đại học và Cao đẳng hệ chính quy 03/10/2019 16:16
Thông báo xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2019 cho sinh viên các lớp Đại học và Cao đẳng hệ chính quy
Thông báo tổ chức đăng ký học phần tín chỉ đợt 2 học kỳ 1 năm học 2019-2020 01/10/2019 13:45
Thông báo hết thời gian tối đa hoàn thành chương trình đào tạo tại Trường đối với sinh viên các lớp Đại học hệ chính quy trúng tuyển năm 2013 và Cao đẳng hệ chính quy trúng tuyển năm 2014 26/09/2019 10:56
Thông báo hết thời gian tối đa hoàn thành chương trình đào tạo tại Trường đối với sinh viên các lớp Đại học hệ chính quy trúng tuyển năm 2013 và Cao đẳng hệ chính quy trúng tuyển năm 2014
Thông báo về việc đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2018-2019 20/09/2019 17:17
Thông báo về việc đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2018-2019
Thông báo nghỉ học tổ chức lễ khai giảng 13/09/2019 10:43
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo nghỉ học để tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2019-2020
Thông báo gặp mặt sinh viên học tiếng Hàn 09/09/2019 15:02
Thông báo tuyển sinh học cùng lúc hai chương trình 09/09/2019 15:02
Thông báo xét chọn khen thưởng sinh viên đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện và sinh viên vượt khó vươn lên trong học tập, rèn luyện tại lễ khai giảng năm học 2019-2020. 30/08/2019 10:06
Để chuẩn bị cho khai giảng năm học mới 2019-2020, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo đến toàn thể sinh viên hệ chính quy các khóa trúng tuyển từ năm 2016 đến 2019 xét chọn khen thưởng sinh viên đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện và sinh viên vượt khó vươn lên trong học ...
Lịch học tập các chuyên đề dành cho sinh viên đầu khóa năm học 2019-2020 22/08/2019 15:52
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo lịch học tập các chuyên đề dành cho sinh viên đầu khóa năm học 2019-2020
Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề cho sinh viên năm học 2019-2020 21/08/2019 14:36