Sinh viên
Thời khóa biểu và danh sách phân nhóm các lớp đại học liên thông hình thức đào tạo chính quy và VLVH trúng tuyển năm 2021. 12/01/2022 15:32
Thời khóa biểu và danh sách phân nhóm các lớp đại học liên thông hình thức đào tạo chính quy và VLVH trúng tuyển năm 2021.
Thông báo xét tốt nghiệp trình độ đại học đợt 1 năm 2022 cho sinh viên liên thông hình thức chính quy trúng tuyển năm 2017, 2018 và năm 2019 học tại trụ sở Hà Nội 11/01/2022 11:13
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo xét tốt nghiệp trình độ đại học đợt 1 năm 2022 cho sinh viên liên thông hình thức chính quy trúng tuyển năm 2017, 2018 và năm 2019 học tại trụ sở Hà Nội
Thông báo Tổ chức đăng ký bổ sung lớp học phần tiếng Anh 3 đơt 1 học kỳ II năm học 2021-2022. 04/01/2022 16:30
Thông báo Tổ chức đăng ký bổ sung lớp học phần tiếng Anh 3 đơt 1 học kỳ II năm học 2021-2022.
Thời khóa biểu chính thức học kỳ II đối với khóa trúng tuyển năm 2018, 2019 và năm 2020. 04/01/2022 14:33
Thời khóa biểu chính thức học kỳ II đối với khóa trúng tuyển năm 2018, 2019 và năm 2020.
Thông báo Tổ chức lớp học phần và hủy lớp học phần. 04/01/2022 14:28
Thông báo Tổ chức lớp học phần và hủy lớp học phần.
Thông báo dự kiến danh sách sinh viên hình thức chính quy đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp trình độ đại học đợt 2 năm 2021 20/12/2021 09:15
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo dự kiến danh sách sinh viên hình thức chính quy đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp trình độ đại học đợt 2 năm 2021
Thời khóa biểu các lớp học phần học kỳ II đối với sinh viên khóa trúng tuyển năm 2019 và năm 2020 14/12/2021 15:20
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo thời khóa biểu các lớp học phần học kỳ II đối với sinh viên khóa trúng tuyển năm 2019 và năm 2020
Thông báo tổ chức đăng ký các lớp học phần học kỳ II năm học 2021-2022 đối với sinh viên đại học chính quy 08/12/2021 14:28
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức cho sinh viên đăng ký các lớp học phần học kỳ II năm học 2021-2022 đối với các lớp đại học chính quy khóa 2019-2023, 2020-2024
Thông báo Kết quả trả lời câu hỏi đối thoại giữa Nhà trường với sinh viên Quí III năm 2021 06/12/2021 09:05
Thông báo Kết quả trả lời câu hỏi đối thoại giữa Nhà trường với sinh viên Quí III năm 2021
Thông báo thi kết thúc học phần Giáo dục thể chất kỳ phụ, hệ chính quy khóa 2016, 2017, 2019. 15/11/2021 07:42
Thông báo thi kết thúc học phần Giáo dục thể chất kỳ phụ, hệ chính quy khóa 2016, 2017, 2019.