Sinh viên
Lịch học tập các chuyên đề dành cho sinh viên đầu khóa năm học 2019-2020 22/08/2019 15:52
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo lịch học tập các chuyên đề dành cho sinh viên đầu khóa năm học 2019-2020
Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề cho sinh viên năm học 2019-2020 21/08/2019 14:36
Danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học hệ chính quy năm 2019 được ưu tiên ở nội trú trong KTX của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 19/08/2019 10:11
Phòng Công tác sinh viên, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học hệ chính quy năm 2019 được ưu tiên ở nội trú trong KTX của Trường
Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên các lớp đại học hệ chính quy trúng tuyển năm 2015 và cao đẳng chính quy trúng tuyển năm 2016. 19/07/2019 09:04
Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên các lớp đại học hệ chính quy trúng tuyển năm 2015 và cao đẳng chính quy trúng tuyển năm 2016.
Thông báo về việc đăng ký lịch học chương trình đào tạo thứ hai (song bằng) trình độ đại học và lịch học để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai (văn bằng 2) 12/07/2019 15:07
Thông báo về việc đăng ký lịch học chương trình đào tạo thứ hai (song bằng) trình độ đại học và lịch học để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai (văn bằng 2)
Thông báo tổ chức đăng ký học phần tín chỉ học kỳ 1 năm học 2019-2020 05/07/2019 11:34
Thông báo về việc nghỉ hè năm học 2018-2019 05/07/2019 11:31
Kế hoạch xét, công nhận tốt nghiệp và tổ chức lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp cho người học trình độ Đại học hình thức vừa học vừa làm trúng tuyển năm 2015 03/07/2019 15:11
Kế hoạch xét, công nhận tốt nghiệp và tổ chức lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp cho người học trình độ Đại học hình thức vừa học vừa làm trúng tuyển năm 2015
Kế hoạch xét, công nhận tốt nghiệp và tổ chức lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp trình độ Đại học cho người học liên thông ngành Quản trị văn phòng và ngành Lưu trữ học hình thức vừa học vừa làm trúng tuyển năm 2017 03/07/2019 15:10
Kế hoạch xét, công nhận tốt nghiệp và tổ chức lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp trình độ Đại học cho người học liên thông ngành Quản trị văn phòng và ngành Lưu trữ học hình thức vừa học vừa làm trúng tuyển năm 2017
Thông báo dự kiến danh sách sinh viên Đại học, Cao đẳng hệ chính quy tốt nghiệp đợt 1 năm 2019. 22/06/2019 20:59
Phòng Quản lý đào tạo đại học, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo dự kiến danh sách sinh viên Đại học, Cao đẳng hệ chính quy tốt nghiệp đợt 1 năm 2019.