Sinh viên
Thông báo nghỉ học đối với sinh viên đại học hệ chính quy 29/03/2021 15:24
Thông báo thời gian trở lại học tập trung tại Trường 12/03/2021 06:44
Thông báo thời gian trở lại học tập trung tại Trường
Thông báo tổ chức dạy học trực tuyến tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 17/02/2021 16:47
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội phát hành thông báo số 198/TB-ĐHNV ngày 17/2/2021 về việc tổ chức dạy học trực tuyến đối với sinh viên, học viên
Thông báo nghỉ học và tổ chức dạy học trực tuyến 29/01/2021 12:13
Mẫu đơn xin rút học phần học kỳ II năm học 2020-2021 28/01/2021 16:49
Thông báo hủy các lớp học phần học kỳ II năm học 2020-2021 28/01/2021 16:45
Kế hoạch công nhận tốt nghiệp, tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp trình độ đại học cho người học ngành Lưu trữ học và ngành Quản trị văn phòng hình thức vừa làm vừa học, trúng tuyển năm 2017 15/01/2021 09:11
Thông báo đăng ký các lớp học phần học kỳ II năm học 2020-2021 15/01/2021 07:04
Thông báo đăng ký các lớp học phần học kỳ II năm học 2020-2021
Thông báo kết quả Hội nghị sinh hoạt chính trị và đối thoại giữa Nhà trường với sinh viên, Quí IV năm 2020 31/12/2020 17:50
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo kết quả Hội nghị sinh hoạt chính trị và đối thoại giữa Nhà trường với sinh viên, Quí IV năm 2020
Thông báo về việc tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và đối thoại giữa Nhà trường với sinh viên, quý IV năm 2020 08/12/2020 08:45
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo về việc tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và đối thoại giữa Nhà trường với sinh viên, quý IV năm 2020