Sinh viên
Thông báo Tổ chức đăng ký các lớp học phần học kỳ I năm học 2022 - 2023 27/06/2022 17:29
Thông báo Tổ chức đăng ký các lớp học phần học kỳ I năm học 2022 - 2023
Điều chỉnh thời gian họp xét, công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2022 cho sinh viên đại học hình thức chính quy. 24/06/2022 15:32
Điều chỉnh thời gian họp xét, công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2022 cho sinh viên đại học hình thức chính quy.
Khoa Khoa học chính trị thông báo điểm rèn luyện dự kiến của học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 của Khóa 18. 24/06/2022 15:26
Khoa Khoa học chính trị thông báo điểm rèn luyện dự kiến của học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 của Khóa 18.
Dự thảo điểm rèn luyện của sinh viên khoa Quản lý xã hội (học kỳ II, năm học 2021-2022 cho sinh viên đại học hệ chính quy, trúng tuyển năm 2018) 23/06/2022 15:26
Dự thảo điểm rèn luyện của sinh viên khoa Quản lý xã hội (học kỳ II, năm học 2021-2022 cho sinh viên đại học hệ chính quy, trúng tuyển năm 2018)
Dự thảo điểm rèn luyện của sinh viên Trung tâm Tin học (học kỳ II, năm học 2021-2022 cho sinh viên đại học hệ chính quy, trúng tuyển năm 2018 23/06/2022 15:22
Dự thảo điểm rèn luyện của sinh viên Trung tâm Tin học (học kỳ II, năm học 2021-2022 cho sinh viên đại học hệ chính quy, trúng tuyển năm 2018)
Dự thảo điểm rèn luyện của sinh viên khoa Pháp luật hành chính học kỳ II, năm học 2021-2022 khoá 18 22/06/2022 16:59
Dự thảo điểm rèn luyện của sinh viên khoa Pháp luật hành chính học kỳ II, năm học 2021-2022 khoá 18
Kế hoạch tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ II khóa 2021-2025 21/06/2022 11:39
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo kế hoạch tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ II trình độ đại học hình thức chính quy, khóa học 2021-2025
Dự thảo điểm rèn luyện của sinh viên khoa Pháp luật hành chính (học kỳ I, năm học 2021-2022 cho sinh viên đại học hệ chính quy, trúng tuyển năm 2021) 15/06/2022 20:29
Dự thảo điểm rèn luyện của sinh viên khoa Pháp luật hành chính (học kỳ I, năm học 2021-2022 cho sinh viên đại học hệ chính quy, trúng tuyển năm 2021)
Điểm rèn luyện của SV K21 Khoa Khoa học chính trị HK 1 năm học 2021 - 2022 (Dự kiến) 15/06/2022 20:26
Điểm rèn luyện của SV K21 Khoa Khoa học chính trị HK 1 năm học 2021 - 2022 (Dự kiến)
Dự thảo điểm rèn luyện của sinh viên khoa Quản lý xã hội (học kỳ I, năm học 2021-2022 cho sinh viên đại học hệ chính quy, trúng tuyển năm 2021) 14/06/2022 19:55
Dự thảo điểm rèn luyện của sinh viên khoa Quản lý xã hội (học kỳ I, năm học 2021-2022 cho sinh viên đại học hệ chính quy, trúng tuyển năm 2021)