Sinh viên
Kế hoạch tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và đối thoại giữa Nhà trường với sinh viên năm 2018 22/02/2018 09:29
Thông báo thu học phí kỳ II năm học 2017 - 2017 đối với các lớp Đại học chính quy khóa học 2014 - 2018, các lớp Cao đẳng chính quy khóa học 2015 - 2018 11/01/2018 16:33
Quyết định xóa tên một số sinh viên 02/01/2018 15:26
Thông báo về việc nghỉ học ngày 29/12/2017 25/12/2017 10:14
Lịch học tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa, năm học 2017-2018 bậc đại học liên thông 20/12/2017 16:05
Cảnh báo học vụ kỳ I năm học 2016-2017 đối với sinh viên các lớp Đại học liên thông chính quy trúng tuyển năm 2016 05/12/2017 15:57
Dự kiến danh sách sinh viên được hưởng học bổng khuyến khích học tập năm học 2016 - 2017. 31/08/2017 15:55
Thông báo Tổ chức các lớp bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng công nghệ thông tin" theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông. 11/07/2017 16:09
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội gửi kết quả điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2016-2017 04/07/2017 12:14
Thông báo về việc tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên, học sinh, học kỳ I, năm học 2016-2017 27/04/2017 21:23