Sinh viên
Hướng dẫn đào tạo trực tuyến cho học viên cao học, sinh viên trình độ đại học chính quy của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 24/03/2020 16:05
Hướng dẫn đào tạo trực tuyến cho học viên cao học, sinh viên trình độ đại học chính quy của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
Thời khóa biểu học trực tuyến đợt 1 học kỳ II năm học 2019-2020 đối với sinh viên Đại học hệ chính quy 20/03/2020 15:43
Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức dạy học các lớp học phần trong học kỳ II năm học 2019-2020 20/03/2020 15:38
Thông báo tổ chức đào tạo trực tuyến đối với sinh viên Đại học hệ chính quy 17/03/2020 09:52
Thông báo tổ chức đào tạo trực tuyến đối với sinh viên Đại học hệ chính quy
Thông báo về việc tiếp tục nghỉ học do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19 12/03/2020 05:36
Thông báo về việc tiếp tục nghỉ học do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19
Thông báo về việc tiếp tục nghỉ học do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19 06/03/2020 11:20
Thông báo về việc tiếp tục nghỉ học do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19
Thông báo về việc kéo dài thời gian nghỉ học của sinh viên, học viên do dịch bệnh Covid - 19 28/02/2020 14:28
Thông báo về việc kéo dài thời gian nghỉ học của sinh viên, học viên do dịch bệnh Covid - 19
Thông tin tuyển dụng công chức 27/02/2020 07:08
Thông tin tuyển dụng công chức
Thông báo về việc nghỉ học do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid - 19) 14/02/2020 16:32
Kế hoạch tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và đối thoại giữa Nhà trường với sinh viên, học viên năm 2020 11/02/2020 15:23
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội ban hành kế hoạch số 146/KH-ĐHNV ngày 10 tháng 02 năm 2020 về việc tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và đối thoại giữa Nhà trường với sinh viên, học viên năm 2020