Sinh viên
Thông báo kết quả Hội nghị sinh hoạt chính trị và đối thoại giữa Nhà trường với sinh viên, tháng 11/2019 03/12/2019 15:57
Thông báo kết quả Hội nghị sinh hoạt chính trị và đối thoại giữa Nhà trường với sinh viên, tháng 11/2019
Thông báo xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2019 cho sinh viên các lớp Đại học liên thông hệ chính quy trúng tuyển năm 2016 12/11/2019 16:40
Thông báo xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2019 cho sinh viên các lớp Đại học liên thông hệ chính quy trúng tuyển năm 2016
Quyết định Đồng ý cho sinh viên đại học hệ chính quy được thôi học chương trình đào tạo thứ hai 08/11/2019 10:03
Quyết định Đồng ý cho sinh viên đại học hệ chính quy được thôi học chương trình đào tạo thứ hai
Thông báo đăng ký học bổ trợ tiếng Hàn 05/11/2019 16:26
Thông báo đăng ký học bổ trợ tiếng Hàn
Quyết định công nhận tốt nghiệp các lớp Đại học, Cao đẳng đợt 2 năm 2019 30/10/2019 12:05
Quyết định công nhận tốt nghiệp các lớp Đại học, Cao đẳng đợt 2 năm 2019
Thông báo về việc tổ chức Hội nghị sinh hoạt chính trị và đối thoại giữa Nhà trường với sinh viên, Quý IV năm 2019 28/10/2019 17:00
Thông báo về việc tổ chức Hội nghị sinh hoạt chính trị và đối thoại giữa Nhà trường với sinh viên, Quý IV năm 2019
Kế hoạch tập huấn cán bộ lớp năm 2019 và tuyên dương, khen thưởng Ban cán sự lớp đạt thành tích xuất sắc trong công tác quản lý lớp, năm học 2018-2019 28/10/2019 11:20
Kế hoạch tập huấn cán bộ lớp năm 2019 và tuyên dương, khen thưởng Ban cán sự lớp đạt thành tích xuất sắc trong công tác quản lý lớp, năm học 2018-2019
Phòng CTSV gửi Bảng tổng hợp dự kiến điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2018-2019 đối với sinh viên các lớp Đại học trúng tuyển năm 2016, 2017, 2018 24/10/2019 11:30
Thông báo cảnh báo học vụ kỳ II năm 2018 - 2019 đối với sinh viên các lớp Đại học chính quy 24/10/2019 09:17
Thông báo xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2019 cho sinh viên các lớp Đại học và Cao đẳng hệ chính quy 03/10/2019 16:16
Thông báo xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2019 cho sinh viên các lớp Đại học và Cao đẳng hệ chính quy