Sinh viên
Thông báo đăng ký bổ sung học phần tín chỉ đợt 1 học kỳ II năm học 2018-2019 18/02/2019 16:36
Thông báo đăng ký học phần tín chỉ đối với sinh viên Đại học trúng tuyển 2017 ( Thay thế thông báo số 06/ĐTĐH 28/01/2019 10:08
Kế hoạch tổ chức thực tập, hướng dẫn thực hiện khóa luận và đánh giá khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên các lớp Đại học hệ chính quy trúng tuyển năm 2015 21/01/2019 16:20
Văn bản số 2596 ĐHNV-CTSV về việc hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, phấn đấu vươn lên trong học tập và rèn luyện. 26/12/2018 16:19
Quyết định kỷ luật sinh viên Nguyễn Thị Ngọc Huyền - Lớp Cao đẳng Văn thư lưu trữ 16A 20/12/2018 08:46
Khen thưởng sinh viên đạt thành tích trong cuộc thi "Soạn thảo văn bản năm 2018" tại Phân hiệu Quảng Nam 06/12/2018 16:08
Thông báo kết quả rèn luyện học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên các lớp Đại học, cao đẳng, hệ chính quy trúng tuyển năm 2016, 2017 05/12/2018 14:14
Văn bản số 4645/BNG-TCCB Về việc Thông báo tuyển dụng Bộ Ngoại giao 2018 03/12/2018 10:30
Quyết định khen thưởng học sinh, học viên các lớp đang học tại Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. HCM 23/11/2018 15:40
Quyết định đình chỉ học tập và đình chỉ thi 30 ngày đối với 85 sinh viên các lớp hệ chính quy đang học tập tại Trường do không thực hiện nghĩa vụ đóng học phí, lệ phí cho Trường 23/11/2018 15:38