Sinh viên
Thông báo Tổ chức đăng ký các lớp học phần học kỳ II năm học 2022 - 2023 đối với sinh viên đại học hình thức đào tạo chính quy. 28/11/2022 16:47
Thông báo Tổ chức đăng ký các lớp học phần học kỳ II năm học 2022 - 2023 đối với sinh viên đại học hình thức đào tạo chính quy.
Thông báo tổ chức học lại, học bổ sung học phần Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên các lớp Đại học hình thức chính quy trúng tuyển từ năm 2018 trở về trước (có mẫu đơn kèm theo). 21/11/2022 17:17
Thông báo tổ chức học lại, học bổ sung học phần Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên các lớp Đại học hình thức chính quy trúng tuyển từ năm 2018 trở về trước (có mẫu đơn kèm theo).
Kế hoạch tổ chức học tập học phần Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên các lớp Đại học hình thức chính quy trúng tuyển năm 2019 21/11/2022 17:09
Kế hoạch tổ chức học tập học phần Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên các lớp Đại học hình thức chính quy trúng tuyển năm 2019
Công văn về việc huy động sinh viên tham gia Phiên giao dịch việc làm tại quận Tây Hồ 21/11/2022 15:49
Công văn về việc huy động sinh viên tham gia Phiên giao dịch việc làm tại quận Tây Hồ
Công văn về việc tổ chức Hội nghị sinh hoạt chính trị và đối thoại giữa Nhà trường với người học Quí IV năm 2022 18/11/2022 17:30
Công văn về việc tổ chức Hội nghị sinh hoạt chính trị và đối thoại giữa Nhà trường với người học Quí IV năm 2022
Kế hoạch Tập huấn cán bộ lớp năm 2022 và tuyên dương, khen thưởng Ban cán sự lớp đạt thành tích xuất sắc trong công tác quản lý lớp, năm học 2021-2022 15/11/2022 11:33
Kế hoạch Tập huấn cán bộ lớp năm 2022 và tuyên dương, khen thưởng Ban cán sự lớp đạt thành tích xuất sắc trong công tác quản lý lớp, năm học 2021-2022
Thông báo Sinh viên đủ điều kiện học chương trình đào tạo thứ hai của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đợt 2 năm 2022. 04/11/2022 10:32
Thông báo Sinh viên đủ điều kiện học chương trình đào tạo thứ hai của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đợt 2 năm 2022.
Thông báo về việc kiểm tra đánh giá các chuyên đề đầu khóa năm học 2022-2023 đối với sinh viên đại học hình thức chính quy trúng tuyển vào Trường năm 2022 27/10/2022 21:23
Thông báo về việc kiểm tra đánh giá các chuyên đề đầu khóa năm học 2022-2023 đối với sinh viên đại học hình thức chính quy trúng tuyển vào Trường năm 2022
Dự thảo điểm rèn luyện sinh viên khoa Tổ chức và Xây dựng chính quyền học kỳ 2 năm học 2021-2022 27/10/2022 14:44
Dự thảo điểm rèn luyện sinh viên khoa Tổ chức và Xây dựng chính quyền học kỳ 2 năm học 2021-2022
Dự thảo điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 của sinh viên Khoa Khoa học chính trị 26/10/2022 15:04
Dự thảo điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 của sinh viên Khoa Khoa học chính trị