Sinh viên
Dự thảo điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2019-2020 của sinh viên khoa Pháp luật hành chính 17/10/2020 11:20
Dự thảo điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2019-2020 của sinh viên khoa Pháp luật hành chính
Danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học chính quy năm 2020 được ưu tiên xét ở nội trú trong Ký túc xá của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 14/10/2020 15:44
Xét chọn sinh viên đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện năm học 2019-2020 và sinh viên vượt khó vươn lên trong học tập, rèn luyện. 12/10/2020 16:53
Xét chọn sinh viên đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện năm học 2019-2020 và sinh viên vượt khó vươn lên trong học tập, rèn luyện.
Quyết định công nhận sinh viên tốt nghiệp bằng đại học thứ 2 và liên thông đại học chính quy năm 2020 09/10/2020 18:51
1. Công nhận tốt nghiệp bằng đại học thứ 2 sinh viên ngành Khoa học Thư viện trúng tuyển năm 2017; 2. Công nhận tốt nghiệp đại học liên thông chính quy trúng tuyển năm 2017; 3. Công nhận tốt nghiệp đại học liên thông chính quy trúng tuyển năm 2018.
Thông báo nhận hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2020 cho sinh viên các lớp đại học hệ chính quy trúng tuyển năm 2015 và năm 2016 05/10/2020 17:00
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo nhận hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2020 cho sinh viên các lớp đại học hệ chính quy trúng tuyển năm 2015 và năm 2016
Hướng dẫn thực hiện quy định đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ II, năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ chính quy, trúng tuyển năm 2017, 2018, 2019 24/09/2020 16:00
Hướng dẫn thực hiện quy định đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ II, năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ chính quy, trúng tuyển năm 2017, 2018, 2019
Thời khóa biểu học các lớp ĐH, ĐHLT chính quy và hình thức VLVH học kỳ I năm học 2020-2021 16/09/2020 17:20
Phòng Quản lý đào tạo Đại học kính gửi Thời khóa biểu các lớp ĐH, ĐHLT chính quy và hình thức VLVH học kỳ I năm học 2020-2021
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2020-2021 07/09/2020 08:17
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2020-2021
Thông báo Tuyển sinh học cùng lúc hai chương trình đợt 2 năm 2020 11/08/2020 16:14
Thông báo Tuyển sinh học cùng lúc hai chương trình đợt 2 năm 2020
Thông báo tổ chức đăng ký các lớp học phần học kỳ I năm học 2020-2021 và Thời khóa biểu đăng ký các lớp học phần 06/08/2020 09:37
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo tổ chức đăng ký các lớp học phần học kỳ I năm học 2020-2021 và Thời khóa biểu đăng ký các lớp học phần