Sinh viên
Khen thưởng sinh viên đạt thành tích trong cuộc thi "Soạn thảo văn bản năm 2018" tại Phân hiệu Quảng Nam 06/12/2018 16:08
Thông báo kết quả rèn luyện học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên các lớp Đại học, cao đẳng, hệ chính quy trúng tuyển năm 2016, 2017 05/12/2018 14:14
Văn bản số 4645/BNG-TCCB Về việc Thông báo tuyển dụng Bộ Ngoại giao 2018 03/12/2018 10:30
Quyết định khen thưởng học sinh, học viên các lớp đang học tại Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. HCM 23/11/2018 15:40
Quyết định đình chỉ học tập và đình chỉ thi 30 ngày đối với 85 sinh viên các lớp hệ chính quy đang học tập tại Trường do không thực hiện nghĩa vụ đóng học phí, lệ phí cho Trường 23/11/2018 15:38
Thông báo về việc tổ chức học kỳ phụ đợt 1 năm học 2018 - 2019 và đơn xin đăng ký ( Học lại,Học cải thiện điểm, Học bổ sung) 15/11/2018 16:47
Quyết định kỷ luật 04 sinh viên hệ chính quy do vi phạm quy chế công tác sinh viên 06/11/2018 10:42
Dự thảo công nhận kết quả điểm rèn luyện học kỳ II, năm học 2017-2018 đối với sinh viên các lớp Đại học, cao đẳng trúng tuyển năm 2016, 2017 hệ chính quy. 31/10/2018 10:26
Việc tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên học kỳ II, năm học 2017-2018 26/09/2018 09:50

Quyết định khen thưởng sinh viên các lớp đại học liên thông hệ chính quy trúng tuyển năm 2016 (đợt 1) đạt danh hiệu sinh viên giỏi và danh hiệu sinh viên khá tiêu biểu 20/08/2018 15:56