Sinh viên
Tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các ngành đào tạo trình độ đại học và khen thưởng sinh viên đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện tốt nghiệp năm 2020 02/07/2020 12:05
Trường Đại học Nội vụ Hà Nôi tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các ngành đào tạo trình độ đại học và khen thưởng sinh viên đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện tốt nghiệp năm 2020
Thông báo dự kiến danh sách sinh viên các lớp Đại học chính quy trúng tuyển năm 2016 tốt nghiệp đợt 1 năm 2020. 01/07/2020 10:29
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo dự kiến danh sách sinh viên các lớp Đại học chính quy trúng tuyển năm 2016 tốt nghiệp đợt 1 năm 2020.
Thông báo xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 cho các lớp đại học, đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học 26/06/2020 17:26
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 cho các lớp đại học, đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học
Quyết định công nhận tốt nghiệp trình độ đại học cho sinh viên liên thông hệ chính quy trúng tuyển năm 2017 26/06/2020 15:11
Quyết định công nhận tốt nghiệp trình độ đại học cho sinh viên liên thông hệ chính quy trúng tuyển năm 2017
Kế hoạch tổ chức nói chuyện chuyên đề "Kỹ năng chinh phục nhà tuyển dụng" 24/06/2020 16:42
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề "Kỹ năng chinh phục nhà tuyển dụng" vào 14h00 ngày 25/6/2020 tại Hội trường tầng 5, Trung tâm Thông tin - Thư viện.
Văn bản về việc giới thiệu sinh viên tiêu biểu nhận học bổng năm 2020 17/06/2020 15:30
Phòng Công tác sinh viên thông báo đến các đơn vị về việc giới thiệu sinh viên tiêu biểu nhận học bổng năm 2020
Văn bản về việc thực hiện quy định đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ II năm học 2019-2020 cho sinh viên đại học hệ chính quy, trúng tuyển năm 2016 17/06/2020 12:14
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội phát hành văn bản về việc thực hiện quy định đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ II năm học 2019-2020 cho sinh viên đại học hệ chính quy, trúng tuyển năm 2016
Quyết định công nhận sinh viên đại học hệ chính quy đủ điều kiện học chương trình đào tạo thứ hai của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đợt 1 năm 2020 11/06/2020 15:17
Văn bản về việc thực hiện quy định đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên đại học hệ chính quy từ học kỳ II, năm học 2019-2020 09/06/2020 17:02
Văn bản về việc thực hiện quy định đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên đại học hệ chính quy từ học kỳ II, năm học 2019-2020
Quyết định giao nhiệm vụ cho các Phân hiệu, Khoa, Trung tâm tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên 09/06/2020 16:59
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội quyết định giao nhiệm vụ cho các Phân hiệu, Khoa, Trung tâm tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên.