Sinh viên
Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề cho sinh viên năm học 2021-2022 22/09/2021 16:16
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội ban hành kế hoạch số 1634/KH-ĐHNV ngày 22/9/2021 về việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề cho sinh viên năm học 2021-2022
Quyết định công nhận tốt nghiệp văn bằng 2 trúng tuyển năm 2017 15/09/2021 17:56
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội công nhận tốt nghiệp trình độ đại học đợt 1 năm 2021 cho sinh viên văn bằng hai hình thức đào tạo chính quy trúng tuyển năm 2017, học tại trụ sở Hà Nội
Công nhận tốt nghiệp đại học liên thông hệ chính quy trúng tuyển năm 2021 10/09/2021 16:51
Quyết định số 1654/QĐ-ĐHNV ngày 10/9/2021 về việc công nhận tốt nghiệp trình độ đại học đợt 1 năm 2021 cho sinh viên liên thông hệ chính quy trúng tuyển năm 2019 học tại trụ sở Hà Nội.
Quyết định công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm 2021 đại học liên thông khóa 2017 07/09/2021 13:41
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội công nhận tốt nghiệp trình độ đại học đợt 2 năm 2021 cho sinh viên liên thông hệ chính quy trúng tuyển năm 2017 học tại trụ sở Hà Nội
Thông báo danh sách sinh viên học cùng lúc hai chương trình đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp 06/09/2021 10:13
Phòng Quản lý đào tạo đại học dự kiến danh sách sinh viên học cùng lúc hai chương trình đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp trình độ đại học đợt 2 năm 2021, tại trụ sở Hà Nội
Danh sách sinh viên được rút học phần đã đăng ký học kỳ 1 năm học 2021-2022 23/08/2021 15:48
Phòng Quản lý đào tạo đại học thông báo danh sách sinh viên các lớp đại học hệ chính quy được rút học phần đã đăng ký học kỳ 1 năm học 2021-2022.
Thông báo tuyển sinh học cùng lúc hai chương trình năm 2021 11/08/2021 14:07
Thông báo tuyển sinh học cùng lúc hai chương trình năm 2021
Danh sách sinh viên hình thức chính quy tốt nghiệp trình độ đại học đợt 1 năm 2021 05/08/2021 16:00
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo danh sách sinh viên hình thức chính quy tốt nghiệp trình độ đại học đợt 1 năm 2021.
Thông báo tổ chức lớp học phần và hủy học phần học kỳ I năm học 2021-2022 04/08/2021 14:36
Phòng Quản lý đào tạo Đại học thông báo tổ chức lớp học phần và hủy học phần học kỳ I năm học 2021-2022.
Dự kiến danh sách sinh viên đào tạo chính quy đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp trình độ đại học đợt 1 năm 2021 20/07/2021 17:32
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo danh sách dự kiến sinh viên đào tạo chính quy đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp trình độ đại học đợt 1 năm 2021