Sinh viên
Kế hoạch công nhận tốt nghiệp, tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp trình độ đại học cho người học ngành Lưu trữ học và ngành Quản trị văn phòng hình thức vừa làm vừa học, trúng tuyển năm 2017 15/01/2021 09:11
Thông báo đăng ký các lớp học phần học kỳ II năm học 2020-2021 15/01/2021 07:04
Thông báo đăng ký các lớp học phần học kỳ II năm học 2020-2021
Thông báo kết quả Hội nghị sinh hoạt chính trị và đối thoại giữa Nhà trường với sinh viên, Quí IV năm 2020 31/12/2020 17:50
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo kết quả Hội nghị sinh hoạt chính trị và đối thoại giữa Nhà trường với sinh viên, Quí IV năm 2020
Thông báo về việc tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và đối thoại giữa Nhà trường với sinh viên, quý IV năm 2020 08/12/2020 08:45
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo về việc tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và đối thoại giữa Nhà trường với sinh viên, quý IV năm 2020
Kế hoạch tập huấn cán bộ lớp năm 2020 và tuyên dương, khen thưởng Ban cán sự lớp đạt thành tích xuất sắc trong công tác quản lý lớp, năm học 2019-2020 25/11/2020 18:43
Thông báo kết quả Hội nghị sinh hoạt chính trị và đối thoại giữa Nhà trường với sinh viên, Quý III năm 2020 10/11/2020 06:49
Thông báo kết quả Hội nghị sinh hoạt chính trị và đối thoại giữa Nhà trường với sinh viên, Quý III năm 2020
Dự thảo điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2019-2020 của Khoa Khoa học chính trị 23/10/2020 18:25
Khoa Khoa học chính trị thông báo dự thảo điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2019-2020 của sinh viên các lớp, các khóa do Khoa quản lý.
Dự thảo điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2019-2020 của Khoa Quản lý xã hội 23/10/2020 17:45
Khoa Quản lý xã hội thông báo dự thảo điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2019-2020 của sinh viên các khóa, các lớp đang học tại Trường.
Dự thảo điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2019-2020 của sinh viên Khoa Quản trị văn phòng 21/10/2020 12:47
Dự thảo điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2019-2020 của sinh viên Khoa Quản trị văn phòng
Dự thảo điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2019-2020 của sinh viên Khoa Tổ chức và Xây dựng chính quyền 21/10/2020 10:12
Dự thảo điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2019-2020 của sinh viên Khoa Tổ chức và Xây dựng chính quyền