Sinh viên
Thông báo cảnh báo học vụ học kỳ I năm học 2017 - 2018 đối với sinh viên các lớp Đại học, Cao đẳng chính quy 18/04/2018 13:41
Tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện cho học sinh sinh viên học kì I, năm học 2017 - 2018 09/04/2018 09:49
Quyết định xóa tên một số sinh viên thuộc lớp đại học, đại học liên thông hệ chính quy 15/03/2018 17:09
Kế hoạch tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và đối thoại giữa Nhà trường với sinh viên năm 2018 22/02/2018 09:29
Thông báo thu học phí kỳ II năm học 2017 - 2017 đối với các lớp Đại học chính quy khóa học 2014 - 2018, các lớp Cao đẳng chính quy khóa học 2015 - 2018 11/01/2018 16:33
Quyết định xóa tên một số sinh viên 02/01/2018 15:26
Thông báo về việc nghỉ học ngày 29/12/2017 25/12/2017 10:14
Lịch học tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa, năm học 2017-2018 bậc đại học liên thông 20/12/2017 16:05
Cảnh báo học vụ kỳ I năm học 2016-2017 đối với sinh viên các lớp Đại học liên thông chính quy trúng tuyển năm 2016 05/12/2017 15:57
Dự kiến danh sách sinh viên được hưởng học bổng khuyến khích học tập năm học 2016 - 2017. 31/08/2017 15:55