Sinh viên
Việc tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên học kỳ II, năm học 2017-2018 26/09/2018 09:50

Quyết định khen thưởng sinh viên các lớp đại học liên thông hệ chính quy trúng tuyển năm 2016 (đợt 1) đạt danh hiệu sinh viên giỏi và danh hiệu sinh viên khá tiêu biểu 20/08/2018 15:56
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018 XÉT TUYỂN THEO HÌNH THỨC HỌC BẠ ĐƯỢC ƯU TIÊN Ở NỘI TRÚ TRONG KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI 15/08/2018 03:46
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018 ĐƯỢC ƯU TIÊN XÉT Ở NỘI TRÚ TRONG KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI 13/08/2018 04:51
Danh sách sinh viên xét tốt nghiệp của các lớp Đại học liên thông hệ chính quy trúng tuyển năm 2016 (nhóm đúng ngành) 27/07/2018 17:33
Quyết định cử ban cán sự các lớp đại học liên thông hệ chính quy trúng tuyển năm 2017 học tập tại Trường 20/06/2018 15:17
Thông báo kết quả Hội nghị sinh hoạt chính trị và đối thoại giữa Nhà trường với sinh viên, tháng 5/2018 01/06/2018 10:01
Quyết định đình chỉ học tập và đình chỉ thi 30 ngày đối với 150 sinh viên các lớp hệ chính quy đang học tại Trường do không thực hiện nghĩa vụ đóng học phí, lệ phí cho Trường 31/05/2018 15:53
Thông báo dự kiến kết quả rèn luyện học kỳ 1 năm học 2017-2018 đối với các lớp Đại học, Cao đẳng hệ chính quy, trúng tuyển năm 2016, 2017. 31/05/2018 10:25
Quyết định sóa tên sinh viên 22/05/2018 14:26