Sinh viên - Học viên
Quyết đinh hỗ trợ học sinh có tinh thần vượt khó, phấn đấu vươn lên trong học tập Khóa học 2015-2017 Cơ sở Trường Đại học Nội vụ tại TP.Hồ Chí Minh 13/12/2017 10:11
Quyết định khen thưởng học sinh các lớp Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy đạt danh hiệu học sinh giỏi và học sinh khá tiêu biểu, khóa học 2015-2017 13/12/2017 10:00
Kỷ luật sinh viên Nguyễn Thu Trà, lớp Đại học liên thông Quản lý nhà nước 16A hệ chính quy, khóa học 2016-2018 05/12/2017 15:54
Xóa tên sinh viên Trần Trung Thái, lớp đại học Quản lý nhà nước 15D 30/11/2017 17:47
Khen thưởng học viên các lớp Đại học liên thông Lưu trữ học, hệ vừa làm vừa học 30/11/2017 17:39
Xóa tên sinh viên Lê Văn Phú, lớp đại học Quản trị văn phòng 17A hệ chính quy khóa 2017-2021 30/11/2017 17:37
Khen thưởng học sinh, sinh viên các lớp Cao đẳng liên thông, Cao đẳng nghè, Trung cấp chuyên ngiệp Khóa học 2014-2017, 2015-2017 27/11/2017 11:15
Quyết định xóa tên sinh viên 27/11/2017 11:10
Quyết định miễn tiền ở Ký túc xá 01 năm cho Sinh viên 14/11/2017 14:20
Khen thưởng sinh viên lớp đại học liên thông đạt danh hiệu sinh viên giỏi và sinh viên đạt danh hiệu sinh viên khá tiêu biểu khóa học 2015-2017 02/11/2017 17:06