Sinh viên - Học viên
Thông báo kết quả xét chọn Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022 03/11/2022 12:40
Thông báo kết quả xét chọn Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022
Quyết định Khen thưởng tân sinh viên đỗ thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2022 và sinh viên đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, sinh viên giỏi Năm học 2021 - 2022 tại Phân hiệu Quảng Nam 13/10/2022 17:07
Quyết định Khen thưởng tân sinh viên đỗ thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2022 và sinh viên đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, sinh viên giỏi Năm học 2021 - 2022 tại Phân hiệu Quảng Nam
Quyết định Khen thưởng Tân sinh viên đỗ thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh đại học hình thức chính quy trúng tuyển vào Trường năm 2022 13/10/2022 17:04
Quyết định Khen thưởng Tân sinh viên đỗ thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh đại học hình thức chính quy trúng tuyển vào Trường năm 2022
Quyết định Khen thưởng sinh viên đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, sinh viên giỏi năm học 2021-2022 13/10/2022 17:03
Quyết định Khen thưởng sinh viên đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, sinh viên giỏi năm học 2021-2022
Thông báo về việc xét chọn sinh viên đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện, năm học 2021-2022 22/09/2022 14:28
Thông báo về việc xét chọn sinh viên đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện, năm học 2021-2022
Quyết định Khen thưởng học viên lớp Đại học Quản lý nhà nước 18A hình thức vừa làm vừa học xếp hạng tốt nghiệp loại giỏi, xếp hạng tốt nghiệp loại khá năm 2022 15/09/2022 15:08
Quyết định Khen thưởng học viên lớp Đại học Quản lý nhà nước 18A hình thức vừa làm vừa học xếp hạng tốt nghiệp loại giỏi, xếp hạng tốt nghiệp loại khá năm 2022
Quyết định Khen thưởng sinh viên lớp Đại học liên thông Quản trị văn phòng 18B hình thức chính quy, xếp hạng tốt nghiệp loại giỏi năm 2022 12/09/2022 16:36
Quyết định Khen thưởng sinh viên lớp Đại học liên thông Quản trị văn phòng 18B hình thức chính quy, xếp hạng tốt nghiệp loại giỏi năm 2022
Quyết định Khen thưởng sinh viên xếp hạng tốt nghiệp loại giỏi, xếp hạng tốt nghiệp loại khá năm 2022 tại Phân hiệu Thành phố Hồ Chí Minh 12/09/2022 16:34
Quyết định Khen thưởng sinh viên xếp hạng tốt nghiệp loại giỏi, xếp hạng tốt nghiệp loại khá năm 2022 tại Phân hiệu Thành phố Hồ Chí Minh
Quyết định Khen thưởng sinh viên thủ khoa các ngành đào tạo trình độ đại học hình thức chính quy, tốt nghiệp năm 2022 tại Phân hiệu Thành phố Hồ Chí Minh 12/09/2022 16:29
Quyết định Khen thưởng sinh viên thủ khoa các ngành đào tạo trình độ đại học hình thức chính quy, tốt nghiệp năm 2022 tại Phân hiệu Thành phố Hồ Chí Minh
Quyết định tặng giấy khen cho sinh viên các lớp Đại học liên thông Lưu trữ học 19A và Đại học liên thông Quản trị văn phòng 19A hình thức chính quy, xếp hạng tốt nghiệp loại giỏi đợt 2 năm 2022 26/08/2022 15:38
Quyết định tặng giấy khen cho sinh viên các lớp Đại học liên thông Lưu trữ học 19A và Đại học liên thông Quản trị văn phòng 19A hình thức chính quy, xếp hạng tốt nghiệp loại giỏi đợt 2 năm 2022