Sinh viên - Học viên
Quyết định khen thưởng tập thể đạt thành tích trong hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường lần thứ VIII 24/06/2022 15:19
Quyết định khen thưởng tập thể đạt thành tích trong hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường lần thứ VIII
Quyết định khen thưởng sinh viên đạt giải trong hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường lần thứ VIII 24/06/2022 15:16
Quyết định khen thưởng sinh viên đạt giải trong hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường lần thứ VIII
Quyết định Khen thưởng sinh viên tốt nghiệp thủ khoa các ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy năm 2021 23/11/2021 14:33
Quyết định Khen thưởng sinh viên tốt nghiệp thủ khoa các ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy năm 2021
Quyết định Khen thưởng sinh viên xếp hạng tốt nghiệp loại giỏi, sinh viên xếp hạng tốt nghiệp loại khá năm 2021 23/11/2021 14:29
Quyết định Khen thưởng sinh viên xếp hạng tốt nghiệp loại giỏi, sinh viên xếp hạng tốt nghiệp loại khá năm 2021
Hỗ trợ sinh viên có tinh thần vượt khó, phấn đấu vươn lên trong học tập tại lễ khai giảng năm học 2021-2022 23/11/2021 14:23
Hỗ trợ sinh viên có tinh thần vượt khó, phấn đấu vươn lên trong học tập tại lễ khai giảng năm học 2021-2022
Khen thưởng tân sinh viên đỗ thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2021 và sinh viên đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, sinh viên giỏi năm học 2020-2021 23/11/2021 14:15
Khen thưởng tân sinh viên đỗ thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2021 và sinh viên đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, sinh viên giỏi năm học 2020-2021
Quyết định đình chỉ học tập và đình chỉ thi 30 ngày đối với 176 sinh viên các lớp hệ chính quy đang học tại Trường do không thực hiện nghĩa vụ đóng học phí, lệ phí cho Trường 06/06/2019 14:39
Quyết định đình chỉ
Quyết định kỷ luật sinh viên Nguyễn Thị Thu Trang lớp ĐHLT.QTNL 18A, hệ chính quy 27/05/2019 15:42
Quyết định kỷ luật
Quyết định kỷ luật học viên Lê Thị Hà Thu lớp ĐHLT.QLNN 17A, hệ VLVH 27/05/2019 15:41
Quyết định kỷ luật
Nghị định của Chính phủ ban hành Điều lệ Sáng kiến 26/03/2013 15:57