Sinh viên - Học viên
Quyết định miễn tiền ở Ký túc xá 01 năm cho Sinh viên 14/11/2017 14:20
Khen thưởng sinh viên lớp đại học liên thông đạt danh hiệu sinh viên giỏi và sinh viên đạt danh hiệu sinh viên khá tiêu biểu khóa học 2015-2017 02/11/2017 17:06
Khen thưởng sinh viên đạt danh hiệu sinh viên giỏi năm học 2016-2017 02/11/2017 16:28
Kỷ luật 02 sinh viên lớp Đại học liên thông Quản trị nhân lực 16A hệ chính quy khóa học 2016-2018 31/10/2017 22:27
Quyết định xóa tên học viên lớp đại học Quản lý nhà nước 16A hệ vừa làm vừa học khóa 2016 - 2020 (mã lớp 1606QLNA) 17/02/2017 14:01
Quyết định xóa tên sinh viên tháng 2/2017 14/02/2017 12:18
Quyết định xóa tên sinh viên tháng 10/2016 28/10/2016 11:00
Quyết định kỷ luật (tháng 10/2016) 17/10/2016 14:58
Quyết định xóa tên sinh viên tháng 9/2016 06/10/2016 09:25
Quyết định cấp giấy chứng nhận và trao học bổng cho sinh viên vượt khó phấn đấu vươn lên trong học tập, rèn luyện năm học 2015 - 2016 28/09/2016 15:50