Sinh viên - Học viên
Quyết định xóa tên học viên lớp đại học Quản lý nhà nước 16A hệ vừa làm vừa học khóa 2016 - 2020 (mã lớp 1606QLNA) 17/02/2017 14:01
Quyết định xóa tên sinh viên tháng 2/2017 14/02/2017 12:18
Quyết định xóa tên sinh viên tháng 10/2016 28/10/2016 11:00
Quyết định kỷ luật (tháng 10/2016) 17/10/2016 14:58
Quyết định xóa tên sinh viên tháng 9/2016 06/10/2016 09:25
Quyết định cấp giấy chứng nhận và trao học bổng cho sinh viên vượt khó phấn đấu vươn lên trong học tập, rèn luyện năm học 2015 - 2016 28/09/2016 15:50
Quyết định khen thưởng tân sinh viên đỗ thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2016 và sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện năm học 2015 - 2016 28/09/2016 15:49
Quyết định xóa tên sinh viên tháng 8/2016 01/09/2016 10:20
Quyết định khen thưởng tốt nghiệp thủ khoa các ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy, khóa học 2012 - 2016 18/08/2016 08:13
Quyết định khen thưởng 39 sinh viên các lớp cao đẳng khóa 2013 - 2016 hệ chính quy đạt thành tích trong học tập và công tác lớp 12/08/2016 14:27