Trung tâm Tin hoc Ngoại ngữ
LỊCH THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 02/08/2018 11:04
THÔNG BÁO LỊCH TỔ CHỨC THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ " ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN" - LỊCH THI GẦN NHẤT, LỊCH THI TIẾP THEO.
Tuyển sinh 2018 - MỘT SỐ ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN (Bậc đào tạo: Đại học) 25/07/2017 13:43
Được phép của Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2017, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội triển khai đào tạo ngành học mới “Hệ thống thông tin” bậc Đại học. Đối tượng tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc, thí sinh có thể lựa chọn địa điểm học thuộc các cơ sở đào tạo của Nhà trường tại ...
Sinh viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tham dự vòng loại quốc gia cuộc thi “Vô địch Tin học văn phòng thế giới 2017” 19/04/2017 09:21
Sáng 16/04/2017, vòng loại quốc gia cuộc thi “Vô địch Tin học văn phòng thế giới 2017” khai mạc tại Học viện An ninh Nhân dân. Tham gia Hội thi lần này, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội có 09 sinh viên tranh tài trên 03 nội dung thi: Microsoft Word 2013, Microsoft Excel 2013, Microsoft ...
THÔNG BÁO: TỔ CHỨC CÁC LỚP BỒI DƯỠNG " CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CNTT THEO THÔNG TƯ 03/2014/TT-BTTT" 22/09/2016 22:47
THÔNG BÁO: TỔ CHỨC CÁC LỚP BỒI DƯỠNG " CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CNTT THEO THÔNG TƯ 03/2014/TT-BTTT"
File dữ liệu mẫu cung cấp dữ liệu cho phần mềm Quản lý đào tạo 03/04/2014 08:45
Thông báo đăng ký làm chứng chỉ Tin học Văn phòng 26/03/2014 14:17
Nhằm mục đích tạo điều kiện cho Sinh viên trước khi ra trường hoàn thiện các văn bằng chứng chỉ trong Hồ sơ xin việc của mình. Trung tâm Tin học tổ chức cấp chứng chỉ Tin học Văn phòng do Trường Đại học Nội vụ Hà Nội cấp.
Giới thiệu phần mềm Quản lý văn bản và Quản lý tài liệu lưu trữ 24/03/2014 10:00
Nghị định của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước 22/03/2013 09:39
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án "Xây dựng hệ thống thông tin và dự báo nhu cầu nhân lực quốc gia" 22/03/2013 09:33
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ban hành Quy chế bảo mật, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin điện tử của Bộ và ngành Nội vụ. 22/03/2013 09:28