Trung tâm đào tạo nghiệp vụ văn phòng và dạy nghề
Kế hoạch Tổ chức thi kết thúc học phần Trung cấp chuyên nghiệp Văn thư Lưu trữ 15A (1515HCVA) Hành chính văn phòng 15A (1515VTLA). 14/04/2017 10:52
Lịch thi lại lần 2 cho lớp Cao đẳng nghề Văn thư - Hành chính 14A (VTHc14A) học kỳ IV và Trung cấp chuyên nghiệp Văn thư - Lưu trữ (VTLT15A), Hành chính Văn phòng 15A (GCVP15) học kỳ II 17/01/2017 16:28
Kế hoạch tổ chức thi, chấm thi và kiểm tra kết thúc môn học, học phần học kỳ II các lớp Trung cấp chuyên nghiệp Văn thư Lưu trữ 15A, Hành chính văn phòng 15A, Cao đẳng nghề Văn thư Hành chính 14A 03/10/2016 16:09
Kế hoạch tổ chức thi, chấm thi kết thúc môn, chấm kiểm tra, thi học kỳ lớp Cao đẳng Nghề Văn thư Hành chính 14A (1417VTHC), Trung cấp chuyên nghiệp Văn thư Lưu trữ 15A (1515HCVP), Hành chính văn phòng 15A (1515VTLA) 04/05/2016 13:37
Kế hoạch tổ chức thi, kiểm tra kết thúc môn, chấm kiểm tra, thi học kỳ các lớp Trung cấp chuyên nghiệp Văn thư Lưu trữ 14A, Hành chính văn phòng 14A, Cao đẳng nghề Văn thư Hành chính 13A, Cao đẳng Văn thư Hành chính 14A 05/02/2016 10:30
Kế hoạch thi lại, chấm thi, phân loại, công nhận tốt nghiệp bậc Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy khóa học 2013 - 2015 24/09/2015 09:37
Kế hoạch tổ chức thi, chấm thi học kỳ II các lớp Trung cấp chuyên nghiệp Văn thư Lưu trữ 14A, Hành chính văn phòng 14A, Cao đẳng nghề Văn thư Hành chính 13A, Văn thư Hành chính 14A 28/07/2015 16:52
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội ban hành kế hoạch tổ chức thi và chấm thi học kỳ II các lớp Trung cấp chuyên nghiệp khóa học 2014 - 2016, Cao đẳng nghề khóa 2013 - 2016, 2014 - 2017.
Lịch thi tốt nghiệp lớp Trung cấp chuyên nghiệp khóa học 2013 - 2015, hệ chính quy ngày 30/6/2015 và 01/7/2015 24/06/2015 18:51
Kế hoạch xét điều kiện dự thi, thi, chấm thi, phân loại tốt nghiệp, bế giảng và phát bằng tốt nghiệp cho học sinh bậc Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy khóa học 2013 - 2015 17/06/2015 10:41
Kế hoạch thi lại tốt nghiệp bậc Cao đẳng nghề hệ chính quy khóa học 2012 - 2015 17/06/2015 10:39