Chương trình - Kế hoạch
Đề án mở mã ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 16/09/2020 17:35
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội quyết định xây dựng đề án mở ngành đào tạo Ngôn ngữ Anh trình độ đại học, với 02 chuyên ngành: Tiếng Anh du lịch và Biên-phiên dịch