Tin tức hoạt động
Họp Hội đồng Biên tập Tạp chí Khoa học Nội vụ năm 2017 20/12/2017 09:02
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2017 của Tạp chí Khoa học Nội vụ, chiều ngày 14/12/2017, tại phòng họp D402, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức Họp Hội đồng Biên tập Tạp chí Khoa học Nội vụ năm 2017.
Kế hoạch xuất bản Tạp chí khoa học Nội vụ số 22 27/11/2017 16:16
Kế hoạch xuất bản Tạp chí khoa học Nội vụ số 21 09/10/2017 16:02
Kế hoạch xuất bản Tạp chí khoa học Nội vụ số 20 21/08/2017 16:27
Hội nghị cộng tác viên Tạp chí Khoa học Nội vụ năm 2017 06/07/2017 16:31
Thực hiện kế hoạch số 16/KH-ĐHNV ngày 14/6/2017, kế hoạch công tác năm 2017 của Tạp chí Khoa học Nội vụ nhằm tổng kết, đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017, trao đổi kinh nghiệm viết bài trên Tạp chí, ngày 20/6/2017 tại phòng D402, Trường Đại ...
Kế hoạch Xuất bản Tạp chí Khoa học Nội vụ số 19. 29/06/2017 15:25
Kê hoạch xuất bản tạp chí Khoa học Nội vụ số 18 20/04/2017 16:30
Kế hoạch xuất bản Tạp chí Khoa học Nội vụ số 17 17/02/2017 13:57
Kế hoạch xuất bản Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Nội vụ số 14/2016 17/08/2016 13:33
Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Nội vụ ban hành Kế hoạch xuất bản Tạp chí số 14.
Thư cảm ơn của Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Nội vụ nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 23/06/2016 09:27
Nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2016), Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Nội vụ rất vinh dự, vui mừng được các đồng chí đại diện Lãnh đạo Bộ Nội vụ;Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; các cơ quan báo chí trong và ngoài ngành Nội ...