Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng
Thông báo thay đổi hình thức thi kết thúc học phần 16/03/2021 09:58
Thông báo thay đổi hình thức thi kết thúc học phần lớp đại học liên thông Lưu trữ học
Văn bản về việc chuyển đổi hình thức thi do dịch bệnh Covid-19 22/02/2021 14:23
Phòng Khảo thí và bảo đảm chất lượng có văn bản về việc chuyển đổi hình thức thi do dịch bệnh Covid-19
Kế hoạch thi các khoá đại học liên thông chính quy kỳ 1 năm 2020-2021 11/02/2021 10:36
Phòng Khảo thí và BĐCL thông báo Kế hoạch thi các khoá đại học liên thông chính quy kỳ 1 năm 2020-2021
Kế hoạch thi kết thúc học phần học kỳ I, khoá 2005 11/02/2021 10:34
Phòng Khảo thí và BĐCL thông báo Kế hoạch thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2020-2021, khoá 2005
Kế hoạch thi học kỳ I khoá 2019-2023 07/12/2020 14:26
Kế hoạch thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2020-2021 khoá học 2019-2023
Kế hoạch thi học kỳ I khoá 2017-2021 07/12/2020 14:25
Kế hoạch tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2020-2021 đối với khoá học 2017-2021
Thông báo về việc chuyển lịch thi và chấm thi kết thúc học phần giáo dục thể chất trình độ đại học hệ chính quy, khóa học 2019-2023 26/11/2020 10:42
Thông báo về việc chuyển lịch thi và chấm thi kết thúc học phần giáo dục thể chất trình độ đại học hệ chính quy, khóa học 2019-2023
Kế hoạch thi kết thúc học phần Giáo dục thể chất 30/10/2020 18:51
Kế hoạch thi kết thúc học phần Giáo dục thể chất cho các lớp đại học chính quy khóa 2019-2023
Thông báo chuyển lịch thi Giáo dục thể chất hệ chính quy khóa 2017-2021 26/10/2020 16:03
Thông báo chuyển lịch thi Giáo dục thể chất hệ chính quy khóa 2017-2021
Kế hoạch tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần Giáo dục thể chất trình độ đại học khóa 2015-2016,đại học liên thông và Cao đẳng khóa 2016,2017 hệ chính quy (dành cho đối tượng học lại - đợt 2) 17/09/2020 08:51