Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng
Thông báo bổ sung học phần dự thi vào kỳ thi kết thúc học phần học kỳ phụ lần thứ I năm 2019 09/05/2019 09:31
Kế hoạch thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ VIII và học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp, trình độ đại học, hệ chính quy, khóa học 2015-2019 09/05/2019 09:29
Thông báo về việc bổ sung học phần dự thi kỳ thi kết thúc học phần học kỳ phụ lần thứ I (Các lớp học lại, học cải thiện điểm) năm 2019 24/04/2019 09:48
Kế hoạch thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ VI và học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp trình độ cao đẳng hệ chính quy, khóa học 2016-2019 09/04/2019 16:11
Thông báo Kế hoạch thi, chấm thi kết thúc học phần, học kỳ phụ lần I (các lớp học lại, học cải thiện điểm) năm 2019 02/04/2019 10:12
Kế hoạch số 499/KH-ĐHNV ngày 01/4/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội về Kế hoạch thi, chấm thi kết thúc học phần, học kỳ phụ lần I (các lớp học lại, học cải thiện điểm) năm 2019
Thông báo kế hoạch thi kết thúc học phần các lớp Đại học liên thông vừa làm vừa học tại Lào Cai và Hòa Bình 27/02/2019 15:35
Thông báo lịch thi kết thúc học phần Tiếng Hàn 1, năm học 2018-2019 23/02/2019 10:00
THÔNG BÁO ĐIỀU THAY ĐỔI HÌNH THỨC THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LỚP VỪA LÀM VỪA HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI 20/02/2019 23:51
THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LỚP VỪA LÀM VỪA HỌC TẠI TRƯỜNG 31/01/2019 16:01
Lịch thi chấm thi các lớp đại học của các khoá học vừa làm, vừa học, liên thông vừa làm vừa học, nhập học các năm 2015, 2016, 2017 và 2018 25/01/2019 15:22