Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng
Thông báo bổ sung học phần vào kỳ thi kết thúc học phần học kỳ phụ lần thứ II (Các lớp học lại, học cải thiện điểm) năm 2019 18/09/2019 11:50
Kế hoạch Thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ phụ lần II (Lớp học lại, học cải thiện điểm) năm 2019 09/09/2019 15:12
Thông báo về việc bổ sung học phần vào thi kỳ thi kết thúc học phần học kỳ phụ lần thứ II (lớp học lại, học cải thiện điểm) năm 2019 09/09/2019 15:12
Thông báo về việc thay đổi thời gian thi kết thúc học phần học kỳ phụ lần thứ II năm học 2019 (ngày 14/9/2019); 09/09/2019 15:03
Kế hoạch thi kết thúc học phần thạc sĩ ngành Lưu trữ học, ngành Chính sách công 02/08/2019 14:59
Phòng Khảo thí và bảo đảm chất lượng, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo kế hoạch thi kết thúc học phần thạc sĩ ngành Lữu trữ học, Chính sách công. Thông báo thay đổi lịch thi ngành Lưu trữ học.
Thông báo về việc thay đổi thời gian thi kết thúc học phần học kỳ VI trình độ đại học hệ chính quy, khóa học 2016-2020 (9h ngày 9/7/2019) 05/07/2019 15:30
Thông báo về việc thay đổi thời gian thi kết thúc học phần học kỳ VI trình độ đại học hệ chính quy, khóa học 2016-2020 (9h ngày 9/7/2019)
Thông báo điều chỉnh lịch thi Tiếng Anh 2 các lớp khóa 1 2018 - 2022 02/07/2019 10:32
Thông báo điều chỉnh lịch thi Tiếng Anh 2 các lớp khóa 1 2018 - 2022
Thông báo về việc thay đổi thời gian thi học phần "Mỹ học đại cương" lớp 1805QLVA,B 02/07/2019 10:32
Thông báo về việc thay đổi thời gian thi học phần "Mỹ học đại cương" lớp 1805QLVA,B
Thông báo thay đổi hình thức thi học phần "Lưu trữ tài liệu khoa học và công nghệ" lớp 1605LTHA,B 02/07/2019 10:31
Thông báo thay đổi hình thức thi học phần "Lưu trữ tài liệu khoa học và công nghệ" lớp 1605LTHA,B
Thông báo thay đổi hình thức thi học phần "Lưu trữ thông tin" lớp 1605KHTA 02/07/2019 10:31
Thông báo thay đổi hình thức thi học phần "Lưu trữ thông tin" lớp 1605KHTA