TIN TỨC DỊCH VỤ CÔNG
Tuyển sinh lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Văn thư, nghiệp vụ Lưu trữ k204 09/03/2021 10:09
Tuyển sinh lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Văn thư, nghiệp vụ Lưu trữ k204
Tuyển sinh lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Soạn thảo văn bản, nghiệp vụ Văn thư,nghiệp vụ Lưu trữ, Nghiệp vụ Thông tin - Thư viện 15/09/2020 15:54
Tuyển sinh lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Soạn thảo văn bản, nghiệp vụ Văn thư,nghiệp vụ Lưu trữ, Nghiệp vụ Thông tin - Thư viện
Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Soạn thảo văn bản, Nghiệp vụ Văn thư,Nghiệp vụ Lưu trữ,Nghiệp vụ Thông tin - Thư viện khóa 201 27/07/2020 10:51
Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Soạn thảo văn bản, Nghiệp vụ Văn thư,Nghiệp vụ Lưu trữ,Nghiệp vụ Thông tin - Thư viện khóa 201
Danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nội vụ 09/08/2019 16:06
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực quản lý theo Quyết định số 1828/QĐ-BNV ngày 18 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ công 09/08/2019 15:38
Công bố Quyết định số 1303/QĐ-ĐHNV ngày 28/6/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ công.
Thông báo về việc cảnh giác trước những thông tin chiêu sinh mạo danh Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trên mạng xã hội và Internet 07/09/2018 10:42