Diễn đàn nghiệp vụ THƯ VIỆN HIỆN ĐẠI
Giới thiệu tới đồng nghiệp địa chỉ diễn đàn nghiệp vụ về chia sẻ phần mềm mã nguồn mở cho hoạt động thông tin - thư viện 11/01/2019 16:52
Được thành lập từ năm 2012, hiện nay đã và đang là một trong những diễn đàn thu hút được số lượng thành viên công tác trong lĩnh vực thông tin - thư viện trong cả nước nhằm chia sẻ tài nguyên, chia sẻ kinh nghiệm trong việc triển khai, vận hành, ứng dụng, quản trị CÁC PHẦN MỀM THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ, THƯ ...