Bầu cử
Thông tư số 01/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ về hướng dẫn công tác nghiệp vụ bầu cử 20/04/2021 16:55
Bộ trưởng Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BNV hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở địa phương.
Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 về tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 20/04/2021 16:42
Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Chỉ thị số 02/CT-TTg, ngày 14/01/2021, về tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.