Đội ngũ cán bộ, công chức (cán bộ) là một bộ phận quan trọng của nền hành chính nhà nước. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất tốt, chuyên môn vững vàng đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính nhà nước trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, tuy có những nhiệm vụ cụ thể khác nhau trong các thời kỳ, song tập thể nhà trường luôn đoàn kết, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, bám sát nhiệm vụ cơ quan cấp trên giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ và không ngừng đổi mới phát triển. Trường đã tự khẳng định được vị thế của mình trước yêu cầu của ngành và nhu cầu của xã hội. Đã đào tạo, bồi dưỡng hàng ngàn cán bộ cung cấp cho ngành nội vụ và cho xã hội. Các thế hệ sinh viên, học sinh tốt nghiệp ra Trường không ngừng trưởng thành và phát triển. ... Xem tiếp 
Thông báo Xét tuyển học cùng lúc hai chương trình 20/07/2018 15:13
Lớp bồi dưỡng về kỹ năng đối ngoại cho công chức Bộ Nội vụ 19/07/2018 12:18
Thực hiện nhiệm vụ Bộ Nội vụ giao năm 2018, từ ngày 10/7/2018 đến ngày 14/7/2018, tại Thành phố Đà Nẵng, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã tổ chức lớp bồi dưỡng về kỹ năng đối ngoại cho công chức Bộ Nội vụ.
Thông báo Hồ sơ, địa điểm, thời gian đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2018 19/07/2018 11:57
Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Soạn thảo văn bản, Nghiệp vụ Văn thư, Nghiệp vụ Lưu trữ 18/07/2018 05:16
Thông báo Tổ chức đăng ký các lớp học phần tín chỉ đối với sinh viên Đại học ngành Quản trị nhân lực, ngành Quản trị văn phòng trúng tuyển năm 2017 17/07/2018 10:07