Đội ngũ cán bộ, công chức (cán bộ) là một bộ phận quan trọng của nền hành chính nhà nước. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất tốt, chuyên môn vững vàng đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính nhà nước trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, tuy có những nhiệm vụ cụ thể khác nhau trong các thời kỳ, song tập thể nhà trường luôn đoàn kết, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, bám sát nhiệm vụ cơ quan cấp trên giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ và không ngừng đổi mới phát triển. Trường đã tự khẳng định được vị thế của mình trước yêu cầu của ngành và nhu cầu của xã hội. Đã đào tạo, bồi dưỡng hàng ngàn cán bộ cung cấp cho ngành nội vụ và cho xã hội. Các thế hệ sinh viên, học sinh tốt nghiệp ra Trường không ngừng trưởng thành và phát triển. ... Xem tiếp 
Hội thảo Quản trị công và nền công vụ hướng tới tương lai: "Kinh nghiệm của Singapore và một số gợi ý đối với Việt Nam" 18/12/2018 14:30
Sáng ngày 14/12, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo “Quản trị công và nền công vụ hướng tới tương lai: Kinh nghiệm của Singapore và một số gợi ý đối với Việt Nam”. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ dự và chủ trì Hội thảo.
KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ TỔ CHỨC BUỔI NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ “XUNG ĐỘT XÃ HỘI VÀ QUẢN LÝ XUNG ĐỘT XÃ HỘI” 12/12/2018 15:11
Chiều ngày 03/12/2018, tại Hội trường tầng 5 Trung tâm Thông tin thư viện, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề “Xung đột xã hội và quản lý xung đột xã hội” do diễn giả GS. TSKH Phan Xuân Sơn - Nguyên Viện trưởng Viện Chính trị học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày
TỌA ĐÀM VỚI ĐOÀN CHUYÊN GIA TRƯỜNG CHÍNH SÁCH CÔNG LÝ QUANG DIỆU 12/12/2018 14:02
Sáng 12/12/2018, tại Hội trường 3, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cùng Đại sứ quán Singapore tại Việt Nam và Trường Chính sách công Lý Quang Diệu – Đại học Quốc gia Singapore cùng phối hợp tổ chức Buổi tọa đàm chuyên gia với chủ đề: Đào tạo đội ngũ lãnh đạo và hoạch định chính sách – Kinh nghiệm của Singapore. ...
Báo cáo tình hình khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2017 11/12/2018 11:22
HỘI THẢO CẢI CÁCH CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG TẠI PHÁP VÀ MỘT SỐ KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI VIỆT NAM 11/12/2018 08:17
Trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Nội vụ Việt Nam và Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam, ngày 10/12/2018, tại trụ sở Bộ Nội vụ Việt Nam đã diễn ra hội thảo chủ đề: “Cải cách chính quyền địa phương tại pháp và một số kinh nghiệm đối với Việt Nam”. Hội thảo do Bộ Nội vụ phối hợp với Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tổ chức.