Đội ngũ cán bộ, công chức (cán bộ) là một bộ phận quan trọng của nền hành chính nhà nước. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất tốt, chuyên môn vững vàng đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính nhà nước trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, tuy có những nhiệm vụ cụ thể khác nhau trong các thời kỳ, song tập thể nhà trường luôn đoàn kết, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, bám sát nhiệm vụ cơ quan cấp trên giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ và không ngừng đổi mới phát triển. Trường đã tự khẳng định được vị thế của mình trước yêu cầu của ngành và nhu cầu của xã hội. Đã đào tạo, bồi dưỡng hàng ngàn cán bộ cung cấp cho ngành nội vụ và cho xã hội. Các thế hệ sinh viên, học sinh tốt nghiệp ra Trường không ngừng trưởng thành và phát triển. ... Xem tiếp 
Thông báo ngưỡng điểm nhận hồ sơ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 - Phân hiệu tại Quảng Nam và Thành phố Hồ Chí Minh 14/07/2019 20:09
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo ngưỡng điểm nhận hồ sơ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 - Phân hiệu tại Quảng Nam và Thành phố Hồ Chí Minh
Thông báo ngưỡng điểm nhận hồ sơ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 - Trụ sở tại Hà Nội 14/07/2019 07:25
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo ngưỡng điểm nhận hồ sơ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019
Thông báo về việc đăng ký lịch học chương trình đào tạo thứ hai (song bằng) trình độ đại học và lịch học để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai (văn bằng 2) 12/07/2019 15:06
Thông báo về việc đăng ký lịch học chương trình đào tạo thứ hai (song bằng) trình độ đại học và lịch học để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai (văn bằng 2)
ĐÓN TIẾP ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA BỘ NỘI VỤ LÀO VÀ TỔ CHỨC LỄ KÝ KẾT BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI, BỘ NỘI VỤ VIỆT NAM VÀ VỤ ĐÁNH GIÁ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG CHỨC, BỘ NỘI VỤ LÀO 09/07/2019 15:31
Sáng ngày 09/7/2019, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội long trọng tổ chức đón tiếp đoàn công tác của Bộ Nội vụ Lào và tổ chức thành công Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về giáo dục, đào tạo và nghiên cứu giữa Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Bộ Nội vụ Việt Nam và Vụ Đánh giá và Phát triển công chức, Bộ Nội vụ Lào dưới sự chứng kiến của đồng chí Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam và đồng chí Khăm-Mặn ...
Tuyển sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Soạn thảo văn bản, Văn thư, Lưu trữ khóa 198 học thứ 7 và Chủ nhật tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 09/07/2019 09:48
Tuyển sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Soạn thảo văn bản, Văn thư, Lưu trữ khóa 198 học thứ 7 và Chủ nhật tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội