Đội ngũ cán bộ, công chức (cán bộ) là một bộ phận quan trọng của nền hành chính nhà nước. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất tốt, chuyên môn vững vàng đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính nhà nước trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, tuy có những nhiệm vụ cụ thể khác nhau trong các thời kỳ, song tập thể nhà trường luôn đoàn kết, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, bám sát nhiệm vụ cơ quan cấp trên giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ và không ngừng đổi mới phát triển. Trường đã tự khẳng định được vị thế của mình trước yêu cầu của ngành và nhu cầu của xã hội. Đã đào tạo, bồi dưỡng hàng ngàn cán bộ cung cấp cho ngành nội vụ và cho xã hội. Các thế hệ sinh viên, học sinh tốt nghiệp ra Trường không ngừng trưởng thành và phát triển.
Giới thiệu Sổ tay sinh viên 2021 ... Xem tiếp 
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học “Đào tạo nguồn nhân lực Văn thư, Lưu trữ trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0” 28/10/2021 01:44
Sáng 27/10, tại phòng họp D402, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học “Đào tạo nguồn nhân lực Văn thư, Lưu trữ trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0”. PGS.TS Nguyễn Quốc Sửu, Phó Hiệu trưởng Nhà trường tham dự và chủ trì Hội thảo. TS.Trần Thị Loan, Trưởng khoa Khoa Văn thư - Lưu trữ đồng chủ trì Hội thảo.
Thông báo nhận hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2021 cho sinh viên các lớp đại học hệ chính quy trúng tuyển năm 2016 và năm 2017. 27/10/2021 14:25
Thông báo nhận hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2021 cho sinh viên các lớp đại học hệ chính quy trúng tuyển năm 2016 và năm 2017.
Thông báo về việc ôn thi, tập huấn và quy định cho thí sinh dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2021 theo hình thức trực tuyến 26/10/2021 10:07
Thông báo về việc ôn thi, tập huấn và quy định cho thí sinh dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2021 theo hình thức trực tuyến
Nghị quyết 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ 25/10/2021 17:03
Nghị quyết 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và Nghị quyết 28/NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban chấp Trung ương về việc cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Văn thư, Nghiệp vụ Lưu trữ K207 22/10/2021 12:04
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Văn thư, Nghiệp vụ Lưu trữ K207 khai giảng dự kiến 06/11/2021