Đội ngũ cán bộ, công chức (cán bộ) là một bộ phận quan trọng của nền hành chính nhà nước. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất tốt, chuyên môn vững vàng đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính nhà nước trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, tuy có những nhiệm vụ cụ thể khác nhau trong các thời kỳ, song tập thể nhà trường luôn đoàn kết, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, bám sát nhiệm vụ cơ quan cấp trên giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ và không ngừng đổi mới phát triển. Trường đã tự khẳng định được vị thế của mình trước yêu cầu của ngành và nhu cầu của xã hội. Đã đào tạo, bồi dưỡng hàng ngàn cán bộ cung cấp cho ngành nội vụ và cho xã hội. Các thế hệ sinh viên, học sinh tốt nghiệp ra Trường không ngừng trưởng thành và phát triển. ... Xem tiếp 
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường thăm và làm việc với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 23/02/2021 16:40
Chiều 23/02/2021, tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, đồng chí Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã đến thăm và chủ trì buổi làm việc với tập thể lãnh đạo Nhà trường để nghe báo cáo về việc rà soát, triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2021.
Thông báo chuyển đổi hình thức thi do dịch bệnh Covid-19 22/02/2021 16:30
Phòng Khảo thí và bảo đảm chất lượng thông báo chuyển đổi hình thức thi do dịch bệnh Covid-19
Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021 tại Phân hiệu Thành phố Hồ Chí Minh 19/02/2021 13:24
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo số 204/TB-HĐTS ngày 18/02/2021 về việc tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021 tại Phân hiệu Thành phố Hồ Chí Minh
Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021 tại Phân hiệu Quảng Nam 19/02/2021 13:20
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo số 201/TB-HĐTS ngày 18/02/2021 về việc tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021 tại Phân hiệu Quảng Nam
Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021 tại Trụ sở chính Hà Nội 19/02/2021 13:17
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo số 203/TB-HĐTS ngày 18/02/2021 về việc tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021 tại Trụ sở chính Hà Nội