Đội ngũ cán bộ, công chức (cán bộ) là một bộ phận quan trọng của nền hành chính nhà nước. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất tốt, chuyên môn vững vàng đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính nhà nước trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, tuy có những nhiệm vụ cụ thể khác nhau trong các thời kỳ, song tập thể nhà trường luôn đoàn kết, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, bám sát nhiệm vụ cơ quan cấp trên giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ và không ngừng đổi mới phát triển. Trường đã tự khẳng định được vị thế của mình trước yêu cầu của ngành và nhu cầu của xã hội. Đã đào tạo, bồi dưỡng hàng ngàn cán bộ cung cấp cho ngành nội vụ và cho xã hội. Các thế hệ sinh viên, học sinh tốt nghiệp ra Trường không ngừng trưởng thành và phát triển. ... Xem tiếp 
Quyết định về việc khen thưởng tập thể có thành tích trong hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường lần thứ 4 18/06/2018 09:15
KHOA QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG TỔ CHỨC “HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC” (NĂM 2017 - 2018) 05/06/2018 15:31
Để tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2017 - 2018, sáng ngày 29/05/2018, tại Hội trường Tầng 5 - Trung tâm thư viện, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã diễn ra Chương trình “Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên Khoa Quản trị văn phòng” (Năm 2017 - 2018). Đây là một chương trình thường niên mang ý nghĩa truyền thống của Khoa Quản trị văn phòng.
Thông báo Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2018 01/06/2018 13:11
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tiếp và làm việc với Đoàn công tác Đại học Quốc gia Mokpo (Hàn Quốc) 31/05/2018 16:13
Ngày 30/5/2018, TS. Trần Thị Lan Anh – Q. Trưởng phòng Hợp tác quốc tế và ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hiên – Phó Trưởng phòng Hợp tác quốc tế đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác Đại học Quốc gia Mokpo (Hàn Quốc).
Thông báo chương trình Đại học Mùa hè dành cho sinh viên khối Đại học Pháp ngữ năm 2018 30/05/2018 16:36