Đội ngũ cán bộ, công chức (cán bộ) là một bộ phận quan trọng của nền hành chính nhà nước. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất tốt, chuyên môn vững vàng đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính nhà nước trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, tuy có những nhiệm vụ cụ thể khác nhau trong các thời kỳ, song tập thể nhà trường luôn đoàn kết, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, bám sát nhiệm vụ cơ quan cấp trên giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ và không ngừng đổi mới phát triển. Trường đã tự khẳng định được vị thế của mình trước yêu cầu của ngành và nhu cầu của xã hội. Đã đào tạo, bồi dưỡng hàng ngàn cán bộ cung cấp cho ngành nội vụ và cho xã hội. Các thế hệ sinh viên, học sinh tốt nghiệp ra Trường không ngừng trưởng thành và phát triển. ... Xem tiếp 
THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019 15/01/2019 22:18
THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019 !
Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển đại học liên thông hệ chính quy, đại học hình thức vừa làm vừa học đợt 2 năm 2018 và nhập học 15/01/2019 13:04
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG ĐỢT 1 NĂM 2019! 14/01/2019 22:31
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG ĐỢT 1 NĂM 2019 !
Kế hoạch Đón tiếp người học đại học liên thông hệ chính quy và đại học hình thức vừa làm vừa học đợt 2 trúng tuyển năm 2018 nhập Trường 14/01/2019 14:34
ẤM ÁP CHƯƠNG TRÌNH TÌNH NGUYỆN “ĐÔNG ẤM YÊU THƯƠNG” 14/01/2019 07:20
Thực hiện Chương trình tình nguyện mùa đông, từ ngày 10/01/2019 – 12/01/2019, Cụm Đoàn trường học thuộc Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Chương trình “Đông ấm yêu thương” tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.