Đội ngũ cán bộ, công chức (cán bộ) là một bộ phận quan trọng của nền hành chính nhà nước. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất tốt, chuyên môn vững vàng đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính nhà nước trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, tuy có những nhiệm vụ cụ thể khác nhau trong các thời kỳ, song tập thể nhà trường luôn đoàn kết, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, bám sát nhiệm vụ cơ quan cấp trên giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ và không ngừng đổi mới phát triển. Trường đã tự khẳng định được vị thế của mình trước yêu cầu của ngành và nhu cầu của xã hội. Đã đào tạo, bồi dưỡng hàng ngàn cán bộ cung cấp cho ngành nội vụ và cho xã hội. Các thế hệ sinh viên, học sinh tốt nghiệp ra Trường không ngừng trưởng thành và phát triển. ... Xem tiếp 
Thông báo tuyển sinh lớp bổ sung kiến thức cho thí sinh đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng đợt 1 năm 2018 14/12/2017 09:30
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng đợt 1 năm 2018 14/12/2017 09:29
Kế hoạch tổ chức thi, chấm thi kỳ phụ học phần Giáo dục thể chất các lớp Đại học liên thông Chính quy khóa 2015-2017, Khóa 2014-2016 06/12/2017 17:02
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI TIẾP ĐÓN VÀ LÀM VIỆC VỚI GS. MARIE - CHRISTINE MONNOYER - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TOULOUSE CATHOLIQUE (CỘNG HÒA PHÁP) 06/12/2017 16:32
Ngày 04/12/2017, GS. Marie-Christine Monnoyer, Trưởng khoa Khoa Luật Trường Đại học Toulouse Catholique (Cộng hòa Pháp) đã có buổi làm việc với Ban Giám hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.
Quyết định cử Ban cán sự các lớp bậc đại học, cao đẳng hệ chính quy học tập tại trường, nhập học năm 2017 05/12/2017 15:42