Đội ngũ cán bộ, công chức (cán bộ) là một bộ phận quan trọng của nền hành chính nhà nước. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất tốt, chuyên môn vững vàng đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính nhà nước trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, tuy có những nhiệm vụ cụ thể khác nhau trong các thời kỳ, song tập thể nhà trường luôn đoàn kết, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, bám sát nhiệm vụ cơ quan cấp trên giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ và không ngừng đổi mới phát triển. Trường đã tự khẳng định được vị thế của mình trước yêu cầu của ngành và nhu cầu của xã hội. Đã đào tạo, bồi dưỡng hàng ngàn cán bộ cung cấp cho ngành nội vụ và cho xã hội. Các thế hệ sinh viên, học sinh tốt nghiệp ra Trường không ngừng trưởng thành và phát triển.
Kỷ niệm năm hữu nghị Việt Nam - Lào 2022! ... Xem tiếp 
Thông báo về việc chuyển lịch thi và chấm thi kết thúc học phần Giáo dục thể chất trình độ đại học hệ chính quy, khóa học 2021(laanf2) 28/09/2022 16:14
Thông báo về việc chuyển lịch thi và chấm thi kết thúc học phần Giáo dục thể chất trình độ đại học hệ chính quy, khóa học 2021(laanf2)
Thông báo Thời gian và thủ tục nhập học đối với thí sinh trúng tuyển đại học hình thức chính quy năm 2022 28/09/2022 16:10
Thông báo Thời gian và thủ tục nhập học đối với thí sinh trúng tuyển đại học hình thức chính quy năm 2022
Thông báo đăng ký học cùng lúc hai chương trình (Song bằng) đợt 2 năm 2022. 28/09/2022 16:05
Thông báo đăng ký học cùng lúc hai chương trình (Song bằng) đợt 2 năm 2022.
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức Hội thảo “Quản trị rủi ro trong công tác Văn thư – Lưu trữ ở Việt Nam” 22/09/2022 16:33
Ngày 22/09, tại Phòng họp số 1, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã diễn ra Hội thảo khoa học “Quản trị rủi ro trong công tác Văn thư – Lưu trữ ở Việt Nam”. TS. Lê Thanh Huyền, Phó Hiệu trưởng Nhà trường tham dự và chủ trì Hội thảo; TS. Trần Thị Loan, Trưởng khoa Văn thư - Lưu trữ đồng chủ trì.
Danh sách dự kiến sinh viên các lớp bậc đại học hình thức đào tạo chính quy trúng tuyển năm 2021 đạt học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2021-2022 22/09/2022 14:31
Danh sách dự kiến sinh viên các lớp bậc đại học hình thức đào tạo chính quy trúng tuyển năm 2021 đạt học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2021-2022