Đội ngũ cán bộ, công chức (cán bộ) là một bộ phận quan trọng của nền hành chính nhà nước. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất tốt, chuyên môn vững vàng đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính nhà nước trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, tuy có những nhiệm vụ cụ thể khác nhau trong các thời kỳ, song tập thể nhà trường luôn đoàn kết, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, bám sát nhiệm vụ cơ quan cấp trên giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ và không ngừng đổi mới phát triển. Trường đã tự khẳng định được vị thế của mình trước yêu cầu của ngành và nhu cầu của xã hội. Đã đào tạo, bồi dưỡng hàng ngàn cán bộ cung cấp cho ngành nội vụ và cho xã hội. Các thế hệ sinh viên, học sinh tốt nghiệp ra Trường không ngừng trưởng thành và phát triển.
Xin trân trọng giới thiệu, tên miền huha.edu.vn ... Xem tiếp 
Thông báo ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 tại Hà Nội 29/07/2021 10:27
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại trụ sở chính Hà Nội
Thông báo ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 tại Phân hiệu Thành phố Hồ Chí Minh 29/07/2021 10:20
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại Phân hiệu Thành phố Hồ Chí Minh
Thông báo ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 tại Phân hiệu Quảng Nam 29/07/2021 10:15
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại Phân hiệu Quảng Nam
Sinh viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội nhận học bổng của Bộ Khoa học và Nghệ thuật Bang Hessen và Tổ chức hỗ trợ Đại học Thế giới CHLB Đức (WUS) 28/07/2021 16:07
Vào ngày 15/07/2021, Văn phòng Đại diện bang Hessen, CHLB Đức tại Việt Nam đã có thông báo kết quả học bổng năm học 2020 – 2021 cho 03 sinh viên của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.
THƯ NHẮN GỬI CỦA HIỆU TRƯỞNG TỚI TOÀN THỂ SINH VIÊN, HỌC VIÊN VỀ THỰC HIỆN PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH 24/07/2021 18:15
Thư của Hiệu trưởng PGS. TS. Nguyễn Bá Chiến nhắn gửi động viên tới toàn thể sinh viên, học viên thực hiện chống dịch.