Đội ngũ cán bộ, công chức (cán bộ) là một bộ phận quan trọng của nền hành chính nhà nước. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất tốt, chuyên môn vững vàng đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính nhà nước trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, tuy có những nhiệm vụ cụ thể khác nhau trong các thời kỳ, song tập thể nhà trường luôn đoàn kết, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, bám sát nhiệm vụ cơ quan cấp trên giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ và không ngừng đổi mới phát triển. Trường đã tự khẳng định được vị thế của mình trước yêu cầu của ngành và nhu cầu của xã hội. Đã đào tạo, bồi dưỡng hàng ngàn cán bộ cung cấp cho ngành nội vụ và cho xã hội. Các thế hệ sinh viên, học sinh tốt nghiệp ra Trường không ngừng trưởng thành và phát triển. ... Xem tiếp 
Mời viết bài tham luận cho Hội thảo với chủ đề "Khoa học và công nghệ ngành nội vụ - Động lực phát triển nhanh và bền vững" 24/04/2014 16:31
Kế hoạch xét điều kiện dự thi, thi, chấm thi, phân loại tốt nghiệp và bế giảng bậc Cao đẳng hệ chính quy khóa học 2011-2014 24/04/2014 14:36
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội ban hành Kế hoạch xét điều kiện dự thi, thi, xét phân loại tốt nghiệp và bế giảng đối với sinh viên các lớp Văn thư-Lưu trữ K5, Lưu trữ học K5, Quản trị văn phòng K6A+K6B+K6C, Khoa học thư viện K6, Quản lý văn hoá K5, Thư ký văn phòng K6, Hành chính học K3A+K3B, Quản trị nhân lực K5A+K5B+K5C, Dịch vụ pháp lý K2, Tin học K5.
Cùng sinh viến "đến" với Điện Biên Phủ 24/04/2014 12:14
Tại “Hội thi tuyên truyền, giới thiệu sách” trong Ngày hội Sách và Văn hóa đọc 2014 do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức, bài dự thi của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã giành được giải nhất và nhận được đánh giá cao của Ban Tổ chức, sự quan tâm của báo chí. Báo Văn hóa ra ngày 23/04/2014 đã có bài viết về Trường với nhan đề: Cùng sinh viên “đến” với Điện Biên Phủ.
Thông báo tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Nội vụ Hà Nội bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2014 24/04/2014 10:58
Mời viết bài tham dự Hội thảo khoa học cấp Trường chủ đề "Mô hình phát triển hợp tác quốc tế của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội giai đoạn 2014 - 2020" 24/04/2014 08:33