Đội ngũ cán bộ, công chức (cán bộ) là một bộ phận quan trọng của nền hành chính nhà nước. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất tốt, chuyên môn vững vàng đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính nhà nước trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, tuy có những nhiệm vụ cụ thể khác nhau trong các thời kỳ, song tập thể nhà trường luôn đoàn kết, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, bám sát nhiệm vụ cơ quan cấp trên giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ và không ngừng đổi mới phát triển. Trường đã tự khẳng định được vị thế của mình trước yêu cầu của ngành và nhu cầu của xã hội. Đã đào tạo, bồi dưỡng hàng ngàn cán bộ cung cấp cho ngành nội vụ và cho xã hội. Các thế hệ sinh viên, học sinh tốt nghiệp ra Trường không ngừng trưởng thành và phát triển. ... Xem tiếp 
LỊCH ÔN THI, THI, CHẤM THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỢT 2 NĂM 2018 13/11/2018 15:04
LỊCH ÔN THI, THI, CHẤM THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018 13/11/2018 15:01
Câu lạc bộ Nhà Quản trị nhân lực, Đại học Nội vụ Hà Nội đồng hành tổ chức Chương trình “Ngày hội hiến máu và trao quà thiện nguyện” 13/11/2018 07:42
Câu lạc bộ Nhà Quản trị nhân lực, Đại học Nội vụ Hà Nội đồng hành tổ chức Chương trình “Ngày hội hiến máu và trao quà thiện nguyện”
Thư cảm ơn của PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến - Hiệu trưởng Nhà trường, Trưởng ban tổ chức cuộc thi khởi nghiệp 2018 13/11/2018 07:38
Thư cảm ơn của PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến - Hiệu trưởng Nhà trường, Trưởng ban tổ chức cuộc thi khởi nghiệp 2018
Hội thảo khoa học “Đánh giá thực thi công vụ và động lực làm việc của công chức” 12/11/2018 15:24
Hội thảo khoa học “Đánh giá thực thi công vụ và động lực làm việc của công chức”