Đội ngũ cán bộ, công chức (cán bộ) là một bộ phận quan trọng của nền hành chính nhà nước. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất tốt, chuyên môn vững vàng đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính nhà nước trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, tuy có những nhiệm vụ cụ thể khác nhau trong các thời kỳ, song tập thể nhà trường luôn đoàn kết, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, bám sát nhiệm vụ cơ quan cấp trên giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ và không ngừng đổi mới phát triển. Trường đã tự khẳng định được vị thế của mình trước yêu cầu của ngành và nhu cầu của xã hội. Đã đào tạo, bồi dưỡng hàng ngàn cán bộ cung cấp cho ngành nội vụ và cho xã hội. Các thế hệ sinh viên, học sinh tốt nghiệp ra Trường không ngừng trưởng thành và phát triển. ... Xem tiếp 
CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH NÂNG CẤP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI 16/10/2018 15:08
CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH NÂNG CẤP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI
Văn bản số 28 của Trung tâm thông tin thư viện về việc đăng ký đăng tin trên website của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 16/10/2018 09:49
KHOA VĂN THƯ-LƯU TRỮ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH CHÀO TÂN SINH VIÊN NĂM 2018 15/10/2018 14:42
KHOA VĂN THƯ-LƯU TRỮ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH CHÀO TÂN SINH VIÊN NĂM 2018
LỄ RA MẮT CÂU LẠC BỘ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI 12/10/2018 16:43
LỄ RA MẮT CÂU LẠC BỘ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI
Kế hoạch Tổ chức giải thể thao sinh viên năm 2018 12/10/2018 10:32