Đội ngũ cán bộ, công chức (cán bộ) là một bộ phận quan trọng của nền hành chính nhà nước. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất tốt, chuyên môn vững vàng đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính nhà nước trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, tuy có những nhiệm vụ cụ thể khác nhau trong các thời kỳ, song tập thể nhà trường luôn đoàn kết, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, bám sát nhiệm vụ cơ quan cấp trên giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ và không ngừng đổi mới phát triển. Trường đã tự khẳng định được vị thế của mình trước yêu cầu của ngành và nhu cầu của xã hội. Đã đào tạo, bồi dưỡng hàng ngàn cán bộ cung cấp cho ngành nội vụ và cho xã hội. Các thế hệ sinh viên, học sinh tốt nghiệp ra Trường không ngừng trưởng thành và phát triển. ... Xem tiếp 
Thông báo tuyển sinh các lớp Đại học, Đại học liên thông, Cao đẳng, Cao đẳng liên thông, Trung cấp chuyên nghiệp hệ vừa làm vừa học và Bồi dưỡng nghiệp vụ lần 2 năm 2014 20/08/2014 10:16
Thông báo xét tuyển bậc Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng, Trung cấp nghề hệ chính quy năm 2014 20/08/2014 07:56
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cử nhân Cao đẳng năm 2014 18/08/2014 18:06
Trong hai ngày từ 15 đến 16/08/2014, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho 1240 tân cử nhân Cao đẳng khóa 2011 – 2014 và 175 tân cử nhân Cao đẳng Liên thông khóa 2012-2014. Niềm vui, phấn khởi và sự lưu luyến là cảm xúc chung của cả thầy và trò trong buổi lễ tốt nghiệp.
Quyết định ban hành quy định về tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học phần theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 18/08/2014 17:09
Thông báo thu học phí đào tạo theo học chế tín chỉ học kỳ I năm học 2014 - 2015 18/08/2014 15:14