Đội ngũ cán bộ, công chức (cán bộ) là một bộ phận quan trọng của nền hành chính nhà nước. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất tốt, chuyên môn vững vàng đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính nhà nước trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, tuy có những nhiệm vụ cụ thể khác nhau trong các thời kỳ, song tập thể nhà trường luôn đoàn kết, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, bám sát nhiệm vụ cơ quan cấp trên giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ và không ngừng đổi mới phát triển. Trường đã tự khẳng định được vị thế của mình trước yêu cầu của ngành và nhu cầu của xã hội. Đã đào tạo, bồi dưỡng hàng ngàn cán bộ cung cấp cho ngành nội vụ và cho xã hội. Các thế hệ sinh viên, học sinh tốt nghiệp ra Trường không ngừng trưởng thành và phát triển.
Chúc mừng năm mới 2022! ... Xem tiếp 
Tổng kết công tác công đoàn năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2022 13/01/2022 19:37
Tổng kết công tác Công đoàn năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2022
Thời khóa biểu và danh sách phân nhóm các lớp đại học liên thông hình thức đào tạo chính quy và VLVH trúng tuyển năm 2021. 12/01/2022 15:31
Thời khóa biểu và danh sách phân nhóm các lớp đại học liên thông hình thức đào tạo chính quy và VLVH trúng tuyển năm 2021.
Thông báo xét tốt nghiệp trình độ đại học đợt 1 năm 2022 cho sinh viên liên thông hình thức chính quy trúng tuyển năm 2017, 2018 và năm 2019 học tại trụ sở Hà Nội 11/01/2022 11:12
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo xét tốt nghiệp trình độ đại học đợt 1 năm 2022 cho sinh viên liên thông hình thức chính quy trúng tuyển năm 2017, 2018 và năm 2019 học tại trụ sở Hà Nội
Đảng ủy Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2022 10/01/2022 17:14
Chiều 10/01/2022, tại hội trường trụ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, số 371 Nguyễn Hoàng Tôn, Hà Nội, Đảng ủy Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2022. Đồng chí Vũ Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ tham dự và phát biểu chỉ đạo.
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 06/01/2022 17:39
Chiều 06/01/2022, tại trụ sở làm việc số 371 đường Nguyễn Hoàng Tôn, Hà Nội, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã tổ chức “Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022”. Tham dự và phát biểu chỉ đạo có PGS.TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.