Đội ngũ cán bộ, công chức (cán bộ) là một bộ phận quan trọng của nền hành chính nhà nước. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất tốt, chuyên môn vững vàng đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính nhà nước trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, tuy có những nhiệm vụ cụ thể khác nhau trong các thời kỳ, song tập thể nhà trường luôn đoàn kết, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, bám sát nhiệm vụ cơ quan cấp trên giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ và không ngừng đổi mới phát triển. Trường đã tự khẳng định được vị thế của mình trước yêu cầu của ngành và nhu cầu của xã hội. Đã đào tạo, bồi dưỡng hàng ngàn cán bộ cung cấp cho ngành nội vụ và cho xã hội. Các thế hệ sinh viên, học sinh tốt nghiệp ra Trường không ngừng trưởng thành và phát triển. ... Xem tiếp 
SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI NHẬN HỌC BỔNG CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ NGHỆ THUẬT BANG HESSEN VÀ TỔ CHỨC HỖ TRỢ ĐẠI HỌC THẾ GIỚI CHLB ĐỨC (WUS) CHO SINH VIÊN XUẤT SẮC VIỆT NAM, NĂM HỌC 2017-2018 22/05/2018 14:50
Chiều ngày 18/5/2018, tại Văn Miếu- Quốc Tử Giám, Hà Nội đã tổ chức long trọng Lễ trao học bổng của Bộ Khoa học và nghệ thuật Bang Hessen và Tổ chức hỗ trợ đại học thế giới CHLB Đức (WUS) cho sinh viên xuất sắc Việt Nam khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận, năm học 2017-2018.
Thông báo nhận đơn xét tốt nghiệp bổ sung đới với sinh viên các lớp Đại học trúng tuyển năm 2013 và Cao đẳng trúng tuyển năm 2014, hệ chính quy. 22/05/2018 14:36
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN KHOA QUẢN LÝ XÃ HỘI (2017 - 2018) 18/05/2018 13:42
Thực hiện Kế hoạch của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, chiều ngày 17 tháng 5 năm 2018, tại phòng D402, Khoa Quản lý xã hội đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2017 – 2018.
Thông báo Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2018 16/05/2018 10:15
Hội nghị sinh hoạt chính trị và đối thoại giữa nhà trường với sinh viên Quý II năm 2018 16/05/2018 10:06
Ngày 14/5/2018, tại Hội trường Trung tâm Thông tin Thư viện, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức Hội nghị sinh hoạt chính trị và đối thoại giữa Nhà trường với sinh viên quý II năm 2018.