Lịch công tác
09/06/2019 09:26:18 GMT
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI
Từ ngày 10/6/2019 đến ngày 14/6/2019


Thứ, ngày, tháng, năm

SÁNG
(làm việc từ 07h30’ đến 11h30’)

CHIỀU
(làm việc từ 13h00’ đến 17h00’)

Thứ hai

10/6/2019

- 8h00’: Họp Hội đồng đánh giá khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên các lớp Đại học trúng tuyển năm 2015 khoa Quản trị nguồn nhân lực. Thành phần: TS. Hà Quang Ngọc chủ trì, thành viên Hội đồng (Khoa QTNNL chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.

- 8h30’: Họp thẩm định cấp cơ sở tập bài giảng Quản lý các hoạt động văn hóa thông tin cơ sở do TS. Lê Thị Hiền và ThS. Trần Thị Phương Thúy chủ biên. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền chủ trì, thành viên Hội đồng (Phòng QLĐTSĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

- 9h45’: Họp thẩm định cấp cơ sở tập bài giảng Công tác người đọc và dịch vụ thư viện do ThS. Phạm Quang Quyền và ThS. Nguyễn Bích Hạnh chủ biên. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền chủ trì, thành viên Hội đồng (Phòng QLĐTSĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

- 14h30’: Họp xét duyệt thuyết minh đề cương chi tiết giáo trình Phát triển văn hóa cộng đồng do TS. Nguyễn Thành Nam chủ biên. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền chủ trì, thành viên Hội đồng (Phòng QLĐTSĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.

- 15h45’: Họp nghiệm thu cấp cơ sở đề tài “Năng lực thực thi nhiệm vụ của viên chức quản lý các khoa chuyên môn thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội” (lần thứ hai). Thành phần: Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền chủ trì, thành viên Hội đồng (Phòng QLĐTSĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.

Thứ ba

11/6/2019

- 8h00’: Gặp mặt nghiên cứu sinh của Trường tại Hà Nội. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, phòng TCCB, NCS (Phòng TCCB chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

- 8h00’: Họp Tiểu ban 2: Đánh giá đề tài NCKH tham dự Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường lần thứ năm. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền chủ trì, thành viên Tiểu ban. (Phòng QLĐTSĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.

- 13h30’: Họp Tiểu ban 2: Đánh giá đề tài NCKH tham dự Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường lần thứ năm. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền chủ trì, thành viên Tiểu ban. (Phòng QLĐTSĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.

Thứ tư

12/6/2019

- 8h30’: Hiệu trưởng tham dự Hội thảo khoa học góp ý “Dự thảo Chiến lược phát triển Học viện Hành chính Quốc gia” tại Học viện Hành chính Quốc gia.

- 14h00’: Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Hoàn thiện công tác đánh giá, phân loại viên chức Trường Đại học Nội vụ Hà Nội” do ThS. Phùng Thị Thanh Loan chủ nhiệm. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, thành viên Hội đồng (Phòng QLĐTSĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.

Thứ năm

13/6/2019


- 13h00’: Nghiệm thu đề cương chi tiết học phần “Pháp luật về phòng chống tham nhũng”, “Kiến tập ngành nghề”, “Chuyên đề cập nhật” trình độ đại học. Thành phần: TS. Nguyễn Thu An chủ trì, thành viên Hội đồng (Khoa PLHC chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.

- 14h00: Họp về chương trình song bằng cho sinh viên trúng tuyển năm 2018. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền chủ trì, phòng QLĐTĐH, Lãnh đạo các khoa quản lí ngành trình độ đại học (Phòng QLĐTĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

Thứ sáu

14/6/2019

- 8h15’: Khai mạc Lớp tập huấn quản trị đại học hiện đại. Thành phần: Ban Giám hiệu, toàn thể giảng viên, viên chức, người lao động của Trường (Phòng TCCB chuẩn bị). Địa điểm: Hội trường tầng 5 TTTTTV.

- 8h30’: Họp xét duyệt thuyết minh đề cương chi tiết tập bài giảng Đường lối văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Minh Phương chủ trì, thành viên Hội đồng, nhóm biên soạn (Phòng QLĐTSĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.

- 9h30’: Họp xét duyệt thuyết minh đề cương chi tiết tập bài giảng Bài tập bổ trợ tiếng Anh 1. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Minh Phương chủ trì, thành viên Hội đồng, nhóm biên soạn (Phòng QLĐTSĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.

- 10h30’: Họp xét duyệt thuyết minh đề cương chi tiết tập bài giảng Bài tập bổ trợ tiếng Anh 2. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Minh Phương chủ trì, thành viên Hội đồng, nhóm biên soạn (Phòng QLĐTSĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.

- 14h00’: Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKH cấp Trường “Tổ chức kế toán quản trị chi phí tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trong bối cảnh tự chủ tài chính” do ThS. Đàm Thị Thanh Vân chủ nhiệm. Thành phần: TS. Hà Quang Ngọc chủ trì, thành viên Hội đồng. Địa điểm: Phòng họp D402.

Các tin khác