Lịch công tác
20/07/2019 06:04:01 GMT

Thứ, ngày, tháng, năm

SÁNG (làm việc từ 07h30’ đến 11h30’)

CHIỀU (làm việc từ 13h00’ đến 17h00’)

Thứ hai

22/7/2019


- 15h00’: Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp sinh viên lớp Đại học hệ chính quy trúng tuyển năm 2015; Đại học liên thông hệ chính quy trúng tuyển năm 2017 và các lớp Cao đẳng chính quy trúng tuyển năm 2017. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, phòng QLĐTĐH, KTBĐCL, KHTC, CTSV, Văn phòng, khoa PLHC, VTLT, QLXH, QTNNL, QTVP, PHTPHCM và cố vấn học tập các lớp (Phòng QLĐTĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

- 15h00’: Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài “Văn hóa đọc của sinh viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội” do TS. Nguyễn Thị Ngọc Linh chủ nhiệm. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Minh Phương chủ trì, thành viên Hội đồng (Phòng QLĐTSĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.

Thứ ba

23/7/2019

- 8h00’: Họp Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ứng dụng đợt 1 năm 2019. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, thành viên Hội đồng (Phòng QLĐTSĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.

- 8h30’: Họp Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, các thành viên Hội đồng (Phòng QLĐTĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.

- 9h00’: Họp Hội đồng nghiệm thu cấp Trường đề tài “Tổ chức kế toán quản trị chi phí tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trong bối cảnh tự chủ tài chính” do ThS. Đàm Thị Thanh Vân chủ nhiệm. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, thành viên Hội đồng (Phòng QLĐTSĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.

- 13h45’: Họp Hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết học phần "Kỹ năng lãnh đạo" trình độ thạc sĩ ngành Quản lý công. Thành phần: TS. Hà Quang Ngọc chủ trì, thành viên Hội đồng (Phòng QLĐTSĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.

- Hiệu trưởng đi công tác tại Hải Phòng.

Thứ tư

24/7/2019


- 14h00’: Họp Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề cương chi tiết Sách chuyên khảo “Giải quyết tình huống trong lĩnh vực lao động” do TS. Vũ Thị Thu Hằng chủ biên. Thành phần: TS. Nguyễn Thị Kim Thoa chủ trì, thành viên Hội đồng (Phòng QLĐTSĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.

Thứ năm

25/7/2019


- 14h00’: Họp Hội đồng thẩm định cấp cơ sở tập bài giảng Tuyển dụng nhân lực do ThS. Đoàn Văn Tình chủ biên. Thành phần: TS. Hà Quang Ngọc chủ trì, thành viên Hội đồng (Phòng QLĐTSĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.

Thứ sáu

26/7/2019

- 8h00’: Họp Hội đồng xét hồ sơ dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính năm 2019. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, thành viên Hội đồng (Phòng TCCB chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

- 9h30’: Họp về công tác chuẩn bị Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên các lớp Đại học, Cao đẳng hệ chính quy. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, phòng QLĐTĐH, Văn phòng, CTSV, KHTC, Tổ truyền thông – TTTTTV, đại diện các Khoa, Trung tâm có sinh viên tốt nghiệp. Địa điểm: Phòng họp A104.Các tin khác