Lịch công tác
11/08/2019 09:56:08 GMT

Thứ, ngày, tháng, năm

SÁNG (làm việc từ 07h30’ đến 11h30’)

CHIỀU (làm việc từ 13h00’ đến 17h00’)

Thứ hai

12/8/2019Thứ ba

13/8/2019

- 10h00’: Họp Hội đồng thẩm định cấp Trường tập bài giảng Quản trị thiết bị do ThS. Tạ Thị Liễu chủ biên. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền chủ trì, thành viên Hội đồng (Phòng QLĐTSĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

- 16h00’: Tổ chức Lễ ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác giữa Trường ĐHNVHN và Viện Quản trị Chandler (Singapore). Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, Đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ, Vụ Hợp tác quốc tế - BNV, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Minh Phương, phòng HTQT, KHTC, QLĐTSĐH, Văn phòng (Phòng HTQT chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

Thứ tư

14/8/2019


- 14h00’: Họp Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề cương chi tiết tập bài giảng Bài tập bổ trợ tiếng Anh 1 do ThS. Lưu Thị Kim Quế chủ biên. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Minh Phương chủ trì, thành viên Hội đồng (Phòng QLĐTSĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

- 15h30’: Họp Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề cương chi tiết tập bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành Quản lý công do TS. Vũ Thị Yến Nga chủ biên. Thành phần: PGS.TS. Đặng Khắc Ánh chủ trì, thành viên Hội đồng (Phòng QLĐTSĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

Thứ năm

15/8/2019

- 8h45’: Họp Hội đồng thẩm đinh cấp Trường tập bài giảng Quản lý các hoạt động văn hóa thông tin cơ sở do TS. Lê Thị Hiền và ThS. Trần Thị Phương Thúy chủ biên. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Minh Phương chủ trì, thành viên Hội đồng (Phòng QLĐTSĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.


Thứ sáu

16/8/2019

- 8h00’: Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền dự Hội thảo tại Hải Phòng.

- 16h00’: Tổ chức Lễ khai giảng chuyên ngành Quản lý công trình độ thạc sĩ khóa 2 (2019-2021). Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, đại biểu theo giấy mời (Phòng QLĐTSĐH chuẩn bị). Địa điểm: Dự kiến phòng họp D402.

Các tin khác