Tin tức
07/02/2020 05:06:02 GMT

BỘ TRƯỞNG LÊ VĨNH TÂN LÀM VIỆC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI

Chiều 07/02/2020, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã vinh dự được đón tiếp đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đến thăm và chủ trì làm việc với tập thể lãnh đạo Nhà trường.

Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên BCH Trung ương Đảng,

Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại buổi  làm việc

Tham dự cuộc họp còn có đồng chí Triệu Văn Cường, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; các đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; đồng chí Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra; đồng chí Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng; đồng chí Lại Đức Vượng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC; đồng chí Trần Lưu Trung, Q.Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế; đồng chí Nguyễn Văn Lượng, Q. Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Biên chế; đồng chí Nguyễn Bích Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính; đồng chí Trương Thị Liên, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ; đồng chí Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ; đồng chí Nguyễn Tuấn Ninh, Phó Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ.

Đồng chí Triệu Văn Cường, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại buổi làm việc

Về phía Trường Đại học Nội vụ Hà Nội có PGS.TS.Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS. Trần Đình Thảo, Chủ tịch Hội đồng trường; các Phó Hiệu trưởng Nhà trường, PGS.TS.Nguyễn Minh Phương; TS. Lê Thanh Huyền; PGS.TS.Nguyễn Quốc Sửu; các thành viên Hội đồng trường, PGS.TS. Văn Tất Thu, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Thành viên Hội đồng Trường; PGS. TS. Nguyễn Minh Mẫn, nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức hành chính và công vụ, Văn phòng Chính phủ, Thành viên Hội đồng Trường; GS.TS. Phạm Hồng Thái, nguyên Trưởng khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, Thành viên Hội đồng Trường; ThS. Nguyễn Thanh Việt, Chủ tịch Tập đoàn Intracom, Thành viên Hội đồng Trường; ThS. Phạm Hùng Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ TCCB, Bộ Nội vụ, Thành viên Hội đồng Trường; TS.Hà Quang Ngọc, Giảng viên cao cấp, nguyên Phó Hiệu trưởng Nhà trường. Các thầy, cô giáo là trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc trường; các đ/c trong Ban chấp hành Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, Văn phòng Đảng ủy Nhà trường cùng tham dự buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường

báo cáo bộ trưởng Lê Vĩnh Tân và Đoàn công tác

Đồng chí Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã thay mặt Ban Giám hiệu báo cáo với Bộ trưởng và Đoàn công tác về kết quả hoạt động của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội năm 2019, phương hướng nhiệm vụ và một số kiến nghị đề xuất trong thời gian tới. Báo cáo nêu rõ đặc điểm tình hình hoạt động của Nhà trường, trong đó khẳng định Trường Đại học Nội vụ Hà Nội là cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trực thuộc Bộ Nội vụ. Nhà trường đã có lịch sử 49 năm xây dựng, phát triển và qua các giai đoạn từ trường trung cấp đến trường cao đẳng và từ năm 2011 đến nay là trường đại học. Trước nhu cầu, đòi hỏi của ngành nội vụ, nền công vụ và xã hội về nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trong nhiều năm qua đã không ngừng cố gắng về xây dựng đội ngũ, phát triển nguồn lực, tạo dựng vị thế và danh tiếng để đáp úng như cầu ngày càng cao của nhiệm vụ và phục vụ tốt nhất cho nhu cầu của xã hội.

  Quang cảnh cuộc làm việc của Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân với Nhà trường

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình, Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Nội vụ và các Vụ chức năng của Bộ Nội vụ. Đến nay, Nhà trường đã giảm từ 27 xuống còn 23 đơn vị, các đơn vị thuộc và trực thuộc đều được kiện toàn về cơ cấu tổ chức, có quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của từng đơn vị đảm bảo tất cả các nhiệm vụ đều có đơn vị chịu trách nhiệm chính trong quá trình triển thực hiện… Công tác đào tạo đại học và sau đại học luôn được chú trọng nâng cao chất lượng.

Về công tác đào tạo sau đại học, Trường thực hiện chức năng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Nội vụ và nền công vụ. Hiện nay Trường đang tổ chức đào tạo trình độ thạc sĩ các ngành: Lưu trữ học, Quản lý công, Chính sách công, Luật hiến pháp và Luật hành chính với 168 học viên đang theo học.

Về công tác đào tạo đại học, Trường đã và đang đào tạo 11 ngành trình độ đại học, trong đó có những ngành phục vụ trực tiếp cho nhu cầu nhân lực của ngành Nội vụ như: Quản trị nhân lực, Quản trị văn phòng, Lưu trữ học, Quản lý nhà nước, Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Luật và các ngành đáp ứng nhu cầu nhân lực của nền công vụ và xã hội như Quản lý văn hóa, Văn hóa học, Hệ thống thông tin, Thông tin thư viện, Chính trị học.

Về tốt nghiệp của sinh viên trình độ đại học năm 2019, có 1.408 sinh viên trình độ đại học tốt nghiệp, tỉ lệ tốt nghiệp đợt 1 là 82% và có xu hướng tăng dần qua các năm. Trong đó, tỉ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm tốt nghiệp tương đối cao (93,3%).

Nhà trường tiếp tục đổi mới mục tiêu, chương trình đào tạo tiên tiến, đổi mới, cập nhật nội dung giáo trình khoa học quản lý để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực của nền công vụ và xã hội.

Về công tác nghiên cứu khoa học, Trường đã xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động khoa học, công nghệ tập trung vào các nội dung như đẩy mạnh nâng cao năng lực nghiên cứu của đội ngũ viên chức, giảng viên; điều chỉnh cơ chế chính sách; đánh giá, kiểm tra thường xuyên các hoạt động khoa học - công nghệ và chủ động tham gia tuyển chọn, chủ trì các nhiệm vụ thuộc chương trình khoa học, công nghệ các cấp. Đã tiến hành tổ chức nghiệm thu 16 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường; phối hợp với Viện Khoa học tổ chức nhà nước (Bộ Nội vụ) nghiệm thu chính thức 07 đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ; tổ chức xét công nhận 05 sáng kiến.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong hoạt động nghiên cứu khoa học của đội ngũ viên chức, giảng viên, Trường còn chú trọng khuyến khích hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên. Trong năm 2019, Trường đã công nhận 114 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên; có 01 đề tài đạt giải ba và 01 giải khuyến khích trong Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc năm 2019. Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Khoa tiếp tục được triển khai với 13 hội nghị được tổ chức.

Trường còn đẩy mạnh công tác biên soạn giáo trình, tập bài giảng, theo đó đã nghiệm thu 11 giáo trình, tập bài giảng. Các hoạt động khoa học khác cũng được tổ chức thường xuyên, liên tục như: tổ chức 01 hội thảo quốc tế; 03 hội thảo cấp Trường; 16 hội nghị; 05 tọa đàm, 06 buổi nói chuyện chuyên đề và 06 số nội san được phát hành.

Về hợp tác quốc tế, năm 2019, Trường đã triển khai mạnh mẽ công tác đoàn ra, đoàn vào, hỗ trợ hiệu quả cho các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học; đồng thời tiếp tục phát triển cung cấp dịch vụ công có yếu tố nước ngoài.

Về công tác đảng, đoàn thể, Trường luôn quán triệt những định hướng lớn của Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo; coi trọng và triển khai có hiệu quả công tác chính trị tư tưởng nhằm triển khai hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với mỗi công chức, viên chức, người lao động và học viện, sinh viên.

Bên cạnh đó, các công tác đảm bảo chất lượng, công tác sinh viên, hoạt động đoàn thanh niên, công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quôc tế… luôn được nhà trường quan tâm phát triển và cũng đã thu được những kết quả cao trong quá trình hoạt động.

Các ý kiến trình bày tại buổi làm việc

Đánh giá kết quả đã đạt được trong năm 2019, đồng chí Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến đã nhấn mạnh: “Để đạt được kết quả cao trong năm vừa qua, đó là căn cứ vào những chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước đang đổi mới mạnh mẽ đơn vị sự nghiệp công lập, thúc đẩy thực hiện cơ chế tự chủ; sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ Nội vụ, lãnh đạo Bộ Nội vụ cũng như các Vụ chức năng thuộc Bộ Nội vụ, Trường đã thực hiện tốt nhiệm vụ của Bộ giao. Ban Giám hiệu, Đảng ủy Trường luôn quan tâm, đôn đốc, chỉ đạo sát sao, đánh giá tiến độ làm việc của các đơn vị trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, cùng với truyền thống đoàn kết xây dựng và phát triển, Nhà trường luôn giữ vững và phát huy kể từ khi thành lập năm 1971 đến nay. Bên cạnh đó, Nhà trường còn là nơi hội tụ các nhà khoa học, giảng viên chất lượng cao trong lĩnh vực của ngành Nội vụ…”.

Nhà trường cũng đã đưa ra phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020 và gian đoạn 2020 đến 2025 trên nhiều mặt, cả về công tác chính trị, tư tưởng, công tác chỉ đạo, điều hành, công tác đào tạo, nghiên cứu và hoạt động khoa học công nghệ, công tác tổ chức nhân sự, kiểm định, đảm bảo chất lượng giáo dục, dịch vụ công… Cũng trong buổi làm việc, đồng chí Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến đã đưa ra 8 kiến nghị đề xuất xoay quanh công tác hoạt động của Nhà trường trong tình hình mới, tiến tới tự chủ đại học với Bộ trưởng và các thành viên trong Đoàn công tác.

Cũng tại buổi làm việc nhiều ý kiến của các đồng chí là thành viên Hội đồng Trường, Khoa, Phân hiệu đã kiến nghị đến Bộ trưởng, các ý kiến của các đồng chí giám đốc Phân hiệu Nhà trường tại Quảng Nam và Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn được lãnh đạo Bộ quan tâm hơn nữa và có những chỉ đạo, định hướng tạo điều kiện để Nhà trường nói chung và các phân hiệu nói riêng thu hút được nguồn lực chất lượng, tuyển sinh đạt và vượt chỉ tiêu, các cơ chế tài chính, nhân sự… theo hướng tự chủ từng phần có hiệu quả.

Đầu xuân Canh Tý 2020, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vinh dự được Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cùng Đoàn công tác của Bộ Nội vụ đến thăm, làm việc và tặng quà lưu niệm Nhà trường.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Triệu Văn Cường đề nghị thời gian tới cần sửa đổi Quyết định số 468/QĐ-BNV ngày 03/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, đảm bảo phù hợp với Luật Giáo dục đại học hiện hành. Về phân cấp, Thứ trưởng cho rằng, cần phân định rõ ràng đối với từng đơn vị sự nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo tính khách quan.

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đánh giá cao kết quả mà Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã đạt được trong năm 2019 và ghi nhận sự phấn đấu, nỗ lực và kết quả đạt được trong 10 năm qua của tập thể Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, đó chính là tiền đề để Trường định hướng phát triển đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035. Với bề dày lịch sử gần 50 năm hình thành và phát triển là yếu tố quan trọng để nhà trường phát triển, tạo tiền đề vững chắc cho tương lai. Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng chỉ ra một số vấn về cần lưu ý, đặc biệt phải giữ vững đoàn kết, chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên chất lượng cao, thường xuyên nâng cao công tác hợp tác quốc tế để học hỏi kinh nghiệp, quảng bá hình ảnh… Nhà trường luôn xác định làm thế nào để nâng cao hơn nữa uy tín, chất lượng, đội ngũ… để xứng đáng với danh tiếng và tầm nhìn của nhà trường trong tương lai. Đồng chí Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cũng đã nhấn mạnh, các đề xuất mà Nhà trường và các đồng chí trong Hội đồng trường nêu lên hôm nay cần được các Vụ chuyên môn nắm bắt và có hướng tháo gỡ sớm nhất, tạo mọi điều kiện tốt nhất để Nhà trường phát triển trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật.

Huy Thủy


Các tin khác